Vad är ränta?

Ränta kan verkligen kopplas med uttrycket att “tid är pengar”. Det är priset på t ex ett lån som vanligtvis baseras på storleken av det belopp man lånat. Räntans historia är lika lång som den är omtalad. Faktum är att i Israel var det ett lagbrott att kräva någon ränta under Moses tidsålder. Räntan har under flera tidsåldrar, religioner och länder setts som Guds egendom. Det lever ännu kvar i vissa länder men där kallar man det istället för avgifter.

Ränta för låntagare

Innebörden för den som lånar pengar är den kostnad som du ska betala till långivaren för att du får ha pengarna.

Ränta för långivare

Det är den avkastning som långivaren får för att låna ut pengar till låntagaren.

Rörlig ränta

Det innebär att räntesatsen styrs av marknadsräntan eller något index. Den rörliga räntan kan därför att öka eller sjunka i den takt som marknadsräntan eller index som den är bunden till.

Fast ränta

Motsatsen till rörlig ränta är fast ränta. Det har man ofta på större lån som t ex hus, bil, båt eller liknande. Den fasta räntan är bestämd till en period på några månader upp till ett par år.

Inlåningsränta och utlåningsränta

Inlåningsränta är ränta som betalas ut till privatpersoner eller företagsverksamheter som sätter in pengar på ett konto. Betalas vanligtvis ut årsvis men i vissa fall månadsvis. Utlåningsräntan är räntan när man tar ett lån från en långivare eller någon som erbjuder kredit.

Effektiv ränta

Den totala kostnaden för krediten eller lånet. Anges oftast per år.

Månadsavgift

Ett alternativ till ränta är avgift. På Qred har vi valt att ha en fast månadsavgift istället för räntor, uppläggningsavgifter och dolda avgifter. Månadsavgiften bestäms individuellt för varje företag baserat på en "Qred-score" och förändras aldrig under låneperioden.

Ränta på engelska

Ränta på engelska är interest (rate) eller yield.


Transkribering av filmen

Ja, vad är ränta? Man brukar säga att tid är pengar. Och om du har en skuld så betalar du ränta för den skulden under tiden och det är helt enkelt vad det kostar att ha skulden. Du har ju pengarna och kan arbeta med pengarna. Det är helt enkelt priset du betalar för att ha pengarna.

Dela inlägget