Vad är juridisk person?

En juridisk person är ett företag, verksamhet eller en organisation som har precis samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär att de kan ingå avtal, ha anställda, skulder och t o m bli stämda i en domstol.

Normalt sett behöver inte personerna bakom ett företag betala företagets skulder men det kan avgöras i domstol att personerna bakom en juridisk person ska ansvara för företagets skulder. Det här kallas för ansvarsgenombrott.

Bolagsformer

Hit räknas företagsformer som aktiebolag, handelsbolag och även ekonomiska föreningar. Men här hör även, enligt svensk rätt, staten, kommuner och landsting. Liksom bostadsrättsföreningar, stiftelser, konkurs- och dödsbon.  

Vilken bolagsform är inte en juridisk person?

Enskild firma (enskild näringsidkare) är inte en juridisk person eftersom att ägaren och firman är samma person.

Juridisk person på engelska

Legal person

Transkribering av filmen

En juridisk person är en legal konstruktion. Så det är inte en fysisk person. Exempel på det kan vara ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Som juridisk person kan man ingå avtal, ha tillgångar och skulder. Precis som en fysisk person.

Dela inlägget