Så får du lön som småföretagare

Räkna ut din lön med lönekalkylatorn

När du ska ta ut lön gäller lite olika regler beroende på om du driver aktiebolag eller om du driver en enskild firma. Nedan går vi igenom skillnaderna och hur du räknar på respektive lön.

Att ta ut lön i enskild firma

I en enskild firma räknas du inte som anställd och får därmed inte heller lön  i ordets vanliga bemärkelse. I stället för lön så gör du egna uttag vilket innebär att du tar ut kontanta medel från firmans konto för privat bruk, oftast som en överföring till ett privat bankkonto.

Egna uttag är inget som påverkar resultatet och du lämnar inte någon arbetsgivardeklaration till Skatteverket, däremot betalar du egenavgifter och skatt.

När räkenskapsåret är slut gör man bokslut och räknar fram firmans resultat. Det resultatet blir den inkomst du ska betala skatt och egenavgifter för. Den rapporteras till Skatteverket som en bilaga till din vanliga deklaration och betalas på din slutskattsedel som kommer under året efter inkomståret.  Under året betalar du F-skatt som är en preliminär inbetalning som senare ska kvittas mot den slutliga skatten och egenavgifterna. Själva kvittningen fixar Skatteverket som också meddelar om man behöver betala in mer  eller om man får pengar tillbaka.

Att ta ut lön i aktiebolag

I ett aktiebolag räknas du som anställd även om du är ägare till bolaget. Det innebär att du tar ut lön precis som vanliga anställda. På den här lönen görs ett avdrag för personalskatt innan man betalar ut nettolönen till sitt egna lönekonto på samma sätt som för alla andra anställda. Du ska också beräkna arbetsgivaravgifter på bruttolönen och bokföra upp detta som en kostnad i bolaget.  Bruttolönen är enkelt sett utbetalat belopp plus den avdragna skatten.

Bolaget är så kallad arbetsgivare och ska lämna en arbetsgivardeklaration till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter löneutbetalningen. I den deklarationen ska löner, eventuella förmåner, arbetsgivaravgifter och skatter redovisas och betalas.

Det andra sättet du kan ta ut pengar ur ett aktiebolag är att få utdelning på vinstmedel. I årsredovisningen som upprättas i samband med att  bokslutet görs lämnas ett förslag på utdelning till aktieägare. På bolagsstämman tas beslut om utdelning ska göras eller inte. Det här sker en bit in på det nya räkenskapsåret.

Testa vad du kan ta ut i lön med lönekalkylatorn

Som enskild firmaägare är det många gånger knepigt att räkna ut hur mycket man behöver lägga undan för egenavgifter, speciellt om man inte varit verksam så länge. Även i aktiebolag så vill man ju inte ta ut mer lön än vad verksamheten klarar att driva runt.

nystartad.se hittar du lönekalkylatorn, den hjälper dig med beräkning oavsett om det är aktiebolag eller enskild firma.

Lönekalkylatorn Nystartad-.e Qred Företagslån

Finansiering som småföretagare

Skulle du behöva ett tillfälligt tillskott av pengar så kan du ansöka snabbt, tryggt och enkelt hos Qred.

Dela inlägget