Firmatecknare

14/3/2019
4
minuter
4
minuter

En firmatecknare, eller teckningsansvarig som den också kallas, är den som tecknar för en juridisk persons bolag. Det betyder att det är den personen som har befogenhet och rättigheter att företa rättshandlingar som t ex att skriva under avtal.

I de allra flesta fall kan den som är firmatecknare delegera ansvar genom att ge fullmakt till en annan person, t ex en anställd eller någon som sköter det administrativa. Det finns dock vissa handlingar som måste tecknas av firmatecknaren och ingen annan.

Att teckna firman är att på ett bindande sätt skriva under för ett företag.
Att vara firmatecknare är att vara den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, med rättslig bindande verkan, ensam(ma) eller tillsammans.

Källa: Bolagsverket

Firmatecknare aktiebolag

Så fort du har valt en firmatecknare måste du registrera det hos Bolagsverket. Detsamma gäller om företaget har valt en ny firmatecknare eller vill lägga till ytterligare en firmatecknare. I ett aktiebolag är det styrelsen som bestämmer hur modellen för firmateckning i bolaget. En vanligt förekommande firmateckning är att två ledamöter tillsammans kan skriva under i bolaget.

Du behöver inte ange något mer än vem eller vilka som ska teckna firman, som t ex begränsade belopp för någon med fullmakt.

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan besluta om att andra än hela styrelsen tillsammans kan teckna firman om det inte finns några begränsningar angivna i bolagsordningen. Det är bara fysiska personer som kan vara särskilda firmatecknare i ett aktiebolag. Aktiebolaget, som är en juridisk person, kan inte skriva under ett avtal. Det är de fysiska personerna som står bakom aktiebolaget som kan skriva under avtal.

Vad vill Bolagsverket ha?

Bolagsverket vill att följande handlingar ska skickas in:

  • Anmälningar
    De ska skrivas under av en styrelseledamot eller av VD:n.
  • Årsredovisningen
    De ska skrivas under av alla ledamöter i styrelsen och av VD:n (om det finns någon VD).
  • Fullmakter
    De ska skrivas under av alla ledamöter i styrelsen eller den/de som får teckna å firmans vägnar.

Vem kan ersätta vem?

En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och en vice VD (vVD) kan ersätta en VD (verkställande direktör).

En suppleant kan ersätta en ordinarie funktion när denne har avgått, entledigats, avlidit, förlorat sin behörighet eller är frånvarande p g a allvarlig sjukdom.

Firmatecknare enskild firma (näringsidkare)

Här är det väldigt enkelt. Som enskild näringsidkare, d v s du som driver en enskild firma, är det endast du som kan vara firmatecknare. Därför kan det många gånger vara praktiskt att ge en annan person fullmakt för enklare och mindre saker. Det kan t ex röra bank- och postärenden.

Vill du att någon ska få fullmakt att göra allt i din verksamhet kan du utse denne person till prokurist. Läs mer på Bolagsverkets hemsida.

Firmatecknare förening

En förening, som t ex en ideell, ekonomisk eller idrottslig förening, klassificeras som en juridisk person. De allra flesta har minst två firmatecknare, som t ex ordföranden och kassören.

Enskild firmatecknare i en förening

Som enskild firmatecknare har man rätt att skriva under avtal i föreningens namn - helt själv. Föreningen kan t ex välja att ordföranden ska vara enskild firmatecknare, men det betyder inte att det är just Kalle Kula som är firmatecknare, utan det är själva ordförandeposten som äger rättigheterna.

Kollektiv firmatecknare

En kollektiv firmatecknare kräver som minimum två personer för att en underskrift ska ses som giltig. Stadgarna i föreningen kan ange vilka och hur många individer som krävs för att skriva under. För större idrottsföreningar, både sett till antal medlemmar och ekonomi, bör använda sig av kollektiva firmatecknare.

Få information om den som är behörig firmatecknare

Vill du få svar om behörig firmatecknare för ett företag för att säkerställa att du har rätt person? Då kan du använda dig av UC Signatory Check. Tjänsten ökar säkerheten för alla och besparar dig, dina kunder och leverantörer tid och pengar för att risken för manuella fel reduceras och att en del flöden och processer kan automatiseras.

Verklig huvudman

Förväxla inte begreppen firmatecknare och verklig huvudman.

Tips! Läs artikeln Verklig Huvudman

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Dela inlägget