Qred Holding AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare att avnotera sitt seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 från handel på börs samt multilateral handelsplattform och ansöker om avnotering    

19/4/2021

Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har avslutat det skriftliga förfarande som inleddes den 22 mars 2021 (“Skriftligt Förfarande”) för att anhålla  om godkännande från innehavare (“Obligationsinnehavare”) av sitt seniora säkerställda obligationslån 2019/2022 med ISIN SE0012507267 (“Obligationen”) att ändra Obligationens villkor (“Obligationsvillkoren”) för att tillåta avnotering från handel på börs samt multilateral handelsplattform.    


Deltagande Obligationsinnehavare bildade nödvändig kvorum och godkände enhälligt begäran om att ändra Obligationsvillkoren. Medgivandet att ändra Obligationsvillkoren fastslogs ha accepterats vid utgången av röstningsperioden den 16 april 2021. Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer även att meddelas via post till Obligationsinnehavare samt publiceras på agentens hemsida, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (www.nordictrustee.com). De uppdaterade Obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.


Obligationsinnehavare är berättigade att erhålla en samtyckesavgift som uppgår till 1.00 procent av den nominella summan av varje Obligation som den relevante Obligationsinnehavaren innehar per datumet som faller två (2) arbetsdagar från detta datum. Utbetalning av samtyckesavgiften förväntas ske den 28 april 2021. 


Med bakgrund av Obligationsinnehavares medgivande avser Bolaget att ansöka om avnotering av Obligationen från handel på Nasdaq Stockholm samt Frankfurtbörsens Open Market-segment under april eller maj 2021. 


Denna information är sådan information som Qred Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021, kl 13:00 CET.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download