#3 Nudging med Andrea och Christian

Vad är nudging? Hur kan man som företagare arbeta med det för att öka sina intäkter eller minska sina kostnader! Trevlig lyssning!


Vad är egentligen nudging och hur kan man som företagare arbeta med det för att öka sina intäkter eller minska sina kostnader? 💰

I det tredje avsnittet av Qredcast pratar Andrea och Christian om nudging (sv knuffteorin). Det är en metod för att förändra ett beteende, oftast sker det genom att den som blir knuffad inte ens vet om det. I inledningen beskriver vi vad nudging är och sedan ger vi oss på nio exempel och berättar hur man har kapat kostnader eller förändrat negativa beteenden genom nudging.

Att få sina kunder att göra precis det du vill kan väl ses som något av en helig graal. Den som har handboken eller lösningen på det kommer antagligen att bli väldigt rik. Men faktum är att verkligheten inte går att styra på det sättet. Det är därför det finns så pass många olika modeller, metoder, tips och lösningar på problem eller försäljningssätt. “Nudging” är ett populärt sätt att få dig själv och andra att göra det du egentligen vill.

Trevlig lyssning! 🎉

Relaterade podcasts