Vad innebär det att sälja en faktura?

Att sälja fakturor, även kallat fakturafinansiering eller fakturabelåning, innebär att ett företag överlåter äganderätten till sina utestående fakturor till en tredje part, oftast ett faktureringsbolag eller en finansiell institution.

Denna tredje part köper fakturorna till ett diskonterat pris och tar på sig ansvaret för att driva in betalningarna från företagets kunder.