Vad är det för skillnad på fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp och fakturabelåning är två olika metoder för att använda dina kundfakturor som en källa till finansiering för ditt företag.

Sammanfattningsvis, med fakturaköp säljer du fakturorna och överför äganderätten och risken, medan med fakturabelåning använder du fakturorna som säkerhet för ett lån och behåller äganderätten och ansvarar för inkasso.

Valet mellan de två beror på ditt företags behov och preferenser när det gäller hantering av kundrelationer och likviditetshantering.