Lån till aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är en av de mest populära bolagsformerna. Aktiebolag skiljer sig relativt mycket från t.ex. Enskild Firma och Handelsbolag. Framförallt är det frågor om ansvar, finansiering och styrning av bolaget. I aktiebolag skiljer man på juridisk person (själva aktiebolaget) och fysiska personer (t.ex. styrelse och VD).

Det är den fysiska personen (aktiebolaget) som tecknar företagslån, och har ansvar för att lånet återbetalas. I vissa fall kan även företrädarna få ett personlig ansvar, om man t.ex. ställt ut en personlig borgen, för vissa typer av skatter eller om man varit oaktsam och förbrukat aktiebolagets egna kapital.

Tips! Läs inlägget om kända entreprenörer

Vad är fördelarna med att låna till aktiebolag?

Genom att låna direkt till aktiebolaget blir alla lånekostnader (t.ex. ränta, månadsavgifter och uppläggningsavgift) avdragsgilla. Kostnader för företagslånet minskar alltså företagets skatt. Därför kan det i vissa fall vara väldigt fördelaktigt att låna pengar i företaget. Läs mer om hur du bokför företagslån här.

Genom att låna till aktiebolag så står bolaget för lånet, och kostnaderna fördelas indirekt mellan ägarna, där stora ägare står för en större del, och små för en mindre del.

Tips! Läs inlägget antal unga företagare ökar i Sverige 

Låna pengar till nystartat aktiebolag

Personlig borgen krävs i princip alltid för nystartade bolag. Vilket inte är speciellt konstigt, då nya verksamheter ofta har mycket små kapitaltillgångar. Tyvärr är det ofta just i uppstartsfasen som aktiebolag är i behov av extra pengar för att få igång verksamheten.

Tips! Läs inlägget antal unga företagare ökar i Sverige 

Låna till företaget utan personlig borgen

För att aktiebolag skall tillåtas låna pengar måste ofta bolagsägaren eller annan person teckna personlig borgen för krediten. Det innebär att du som borgenär åtar dig återbetalningskravet och aktiebolaget inte klara av att betala tillbaka lånet i sin helhet.

Företagslån utan personlig borgen är tyvärr ovanligt bland småföretag och nystartade företag.

Krav på aktiebolag

  • Privata aktiebolag måste ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor och publika aktiebolag på minst 500 000 .
  • Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse och i vissa fall en verkställande direktör. Styrelsen utses av bolagsstämman.
  • Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor om inte annat har bestämts i bolagsordningen.
  • Företaget måste skicka in årsredovisningen till Bolagsverket varje år.
  • Styrelsen måste upprätta en aktiebok med en förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. Bolagsverket registrerar inte vem som äger aktierna.

Bra att veta om företagsformen aktiebolag

  • En eller flera personer eller företag kan starta aktiebolag.
  • Aktiebolagets namn skyddas i hela landet.
  • Huvudregeln är att den som äger aktier bara riskerar att förlora det man har betalat för sina aktier. Aktieägarna har rätt att delta och besluta i aktiebolagets angelägenheter vid bolagsstämman.

Lån till aktiebolag är vår specialitet

Vi jobbar bara med svenska småföretag och just lån till aktiebolag är vår specialtet. Vi älskar att jobba med duktiga småföretagare och se till att ni får de medel som krävs för att växa och frodas!

Tips! Läs inlägget Suppleant i aktiebolag - Vilka risker finns det?

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil