Suppleant i aktiebolag - Vilka risker finns det?

Som styrelsesuppleant i ett aktiebolag kan du behöva att kliva in om en ordinarie ledamot inte kan fullfölja eller sköta sitt uppdrag. En huvudregel är att det endast vid dessa tillfällen som du har ansvar för vad som händer i bolaget. När du väl gör det, har du samma ställning och ansvar som de andra ledamöterna. Det betyder att du kan bli personligt ansvarig om styrelsen bryter mot någon regel eller om du aktivt tagit del i handlingar som medför betalningsansvar. Exempel på när du som suppleant kan behöva arbeta är när ordinarie ledamot blir sjuk.

Som suppleant kan du bli betalningsskyldig

T ex om du som suppleant klivit in istället för en ordinarie ledamot och ni inte skickat in årsredovisningen inom 15 månader från det specifika räkenskapsårets utgång eller inte gjort en kontrollbalansräkning när det krävs.

Du kan även bli personligt ansvarig för att betala bolagets skatter och avgifter. Din roll får inte vara passiv om du får reda på något negativt om bolaget. Skulle du t ex få reda på att ägaren skadar bolagets egendom, gör något brottsligt eller på annat sätt agerar brottsligt, så måste du agera. Annars kan du också hållas ansvarig.

Tänk dock på att om du inte har varit aktiv som styrelsesuppleant är det minimal risk att du ska tilldelas personligt ansvar i en eventuell konkurs.

Lämna bolaget som suppleant

Som styrelseledamot (och suppleant) kan du lämna ditt uppdrag på egen begäran. Anmälan ska du göra till bolagets styrelse, om du blivit tillsatt genom bolagsstämma. Om någon annan har tillsatt dig som suppleant ska du anmäla din avgång till den personen. Avgången börjar inte gälla förrän ändringen har inkommit till Bolagsverket. Därför bör du se till att det blir gjort, även om det är styrelsens uppgift att anmäla ditt utträde till Bolagsverket. Du kan läsa mer på Bolagsverkets hemsida.

Vänd skutan i rätt riktning

Som suppleant kan du alltså komma att bli operativt verksam i bolaget. Märker du att ni är på väg åt fel håll, d v s mot konkurs, så kan du ta del av våra 9 tips för att undvika en konkurs.

Tips! Läs artikeln Så undviker du konkurs

Dela inlägget