Hur blockerar jag mitt kort?

Följ dessa steg:

  • Öppna Qreds app
  • Identifiera dig själv
  • Gå till skärmen Kort
  • Klicka på Ändra kortinställningar
  • Klicka på Blockera kort
  • Aktivera Blockera kort
  • Bekräfta

OBS! Blockeringen i appen är bara tillfällig och du måste ringa Qred Kuntjänst (020-150 333)för att blockera ditt kort permanent samt beställa ett nytt kort.