Hur kan vi hjälpa till?

App Store DownloadGoogle Play Download
Hämta Fullmakt 1
Välj fullmaktsmallen ovan om du behöver att en extern person hämtar dokumentation å ditt företags vägnar. Detta inkluderar saldobesked, fakturakopior eller en konto sammanställning.
Hämta Fullmakt 2
Välj fullmaktsmallen ovan för övriga ärenden eller om du önskar att en extern person skall assistera dig i administration om ditt lån hos oss.

Vad kostar det att sälja sina fakturor?

Det är individuellt för varje enskilt bolag. Vi har däremot inga fasta kostnader eller bindningstider. Du behöver med andra ord inte binda upp dig på årsavtal eller liknande.

Ta kontakt med oss på factoring@qred.com eller ring oss på 020-150 111 för att få veta mer.

Vilka företag köper fakturor?

Det finns en rad olika finansbolag som specialiserar sig på factoring, d v s köpa och sälja fakturor samt fakturaservice. Det är däremot få som har flera produkter i sitt utbud, som t ex vi på Qred. Hos oss kan du få företagslån och ett kostnadsfritt företagskort också.

På Qred kan du enkelt sälja de fakturor som just du vill sälja, utan krav på volym eller att binda upp dig på långa årsavtal - vi har ingen bindningstid! 

Hur bokför man försäljning av sina fakturor?

Det är ungefär lika enkelt som att bokföra andra kortfristiga eller långfristiga skulder, men ta kontakt med din redovisningsbyrå eller ekonomiansvarig för att få reda på mer. Alternativt ta kontakt med Skatteverket för råd.

Hur fungerar factoring?

Factoring fungerar som en finansiell tjänst där ditt företag samarbetar med Qred. I detta arrangemang säljer du dina utestående fakturor till factoringbolaget istället för att vänta på att dina kunder betalar.

Factoringbolaget betalar dig omedelbart för dina fakturor, vilket ger ditt företag snabb och tillförlitlig likviditet.

Detta innebär att du kan använda de frigjorda medlen för att täcka omedelbara behov och investeringar utan att behöva oroa dig för långa väntetider på betalningar från dina kunder.

Varför använder man factoring?

Factoring används för att förbättra företags likviditet och hantera kassaflödesutmaningar genom att ge snabb tillgång till pengar bundna i utestående fakturor. Företagen kan då betala leverantörer i tid, täcka löpande kostnader och investera i tillväxt.

En fördel med factoring är att det eliminerar väntetiden på kundbetalningar. Istället för veckor eller månader väntan får företag en stor del av fakturabeloppet inom 24 till 48 timmar, vilket ger snabb likviditet.

Factoring minskar även risken för obetalda fakturor och förluster på grund av kundsvårigheter. Factoringbolaget hanterar inkassohanteringen och tar på sig detta ansvar.

Vad är en factoringavgift?

En factoringavgift är en avgift som tas ut från företaget som säljer sina fakturor. Denna avgift täcker de kostnader och tjänster som faktureringsbolaget tillhandahåller som en del av factoringavtalet.

Factoringavgiften varierar beroende på faktorer som företagets storlek, bransch, kundens kreditvärdighet och den specifika överenskommelsen.

Hur bokför man factoring?

När företaget säljer sina kundfordringar, överför factoringföretaget normalt sett äganderätten och även risken som kan vara kopplad till dessa kundfordringar. Som en följd av detta bör kundfordringarna normalt sett tas bort från vår balansräkning.

Steg 1: Försäljning av varor på kredit 

Du säljer varor på kredit för 100 000 kronor inklusive moms. För att bokföra detta: 

  • Öka kundfordran (kontonummer 1510) med 100 000 kronor. 
  • Öka försäljningsintäkter (kontonummer 3010) med 100 000 kronor.

Steg 2: Försäljning av kundfordran till factoringföretaget

Du säljer kundfordran till factoringföretaget mot en factoringavgift på 5 % av fakturabeloppet. Du får 95 % av fakturabeloppet från factoringföretaget, som sätts in på checkkontot (95 000 kronor). Bokför detta som följer: 

  • Öka checkkonto (kontonummer 19XX) med 95 000 kronor. 
  • Öka factoringintäkter (kontonummer 39XX) med 100 000 kronor. (Du bokför hela försäljningsbeloppet för att sedan dra av factoringavgiften.)

Steg 3: Redovisning av factoringavgiften 

Du behöver redovisa factoringavgiften på 5 %, vilket motsvarar 5 000 kronor. Bokför detta som en kostnad: 

  • Öka kostnadskonto (t.ex., "Finanskostnader" eller "Övriga rörelsekostnader") med 5 000 kronor. 
  • Minska factoringintäkter (kontonummer 39XX) med 5 000 kronor.

Denna bokföring speglar försäljningen av kundfordringar, faktoringavgiften och det nettoresultat du erhåller efter avgiften. Anpassa kontonummren enligt ditt företags system och följ noga redovisningsreglerna. Vid osäkerhet, rådgör med en revisor eller redovisningsexpert.

Vad innebär fakturabelåning?

Fakturabelåning, även kallat fakturafinansiering eller factoring, är ett användbart verktyg för företag som behöver förbättra sin likviditet och få snabb tillgång till kapital.

Fakturabelåning innebär med andra ord att du som företagare tar ett lån baserat på dina kundfakturor som fungerar som säkerhet för lånet.

Långivaren använder fakturorna som underlag för lånet. Normalt sett kan du låna upp till en viss procent av fakturabeloppet, vanligtvis runt 70–80 %. Återstående belopp betalas ut när dina kunder betalar fakturan.

Viktigt att notera är att fakturorna fortfarande är i ditt ägande och ingår i din balansräkning, och långivaren tar inte över risken för att kunderna inte betalar sina fakturor.

Vad är det för skillnad på fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp och fakturabelåning är två olika metoder för att använda dina kundfakturor som en källa till finansiering för ditt företag.

Sammanfattningsvis, med fakturaköp säljer du fakturorna och överför äganderätten och risken, medan med fakturabelåning använder du fakturorna som säkerhet för ett lån och behåller äganderätten och ansvarar för inkasso.

Valet mellan de två beror på ditt företags behov och preferenser när det gäller hantering av kundrelationer och likviditetshantering.

Vad innebär det att sälja en faktura?

Att sälja fakturor, även kallat fakturafinansiering eller fakturabelåning, innebär att ett företag överlåter äganderätten till sina utestående fakturor till en tredje part, oftast ett faktureringsbolag eller en finansiell institution.

Denna tredje part köper fakturorna till ett diskonterat pris och tar på sig ansvaret för att driva in betalningarna från företagets kunder.

Hur ska jag sälja en faktura?

För att sälja en faktura, eller använda fakturabelåning (factoring), följer du vanligtvis dessa steg: du kan alltid kontakta oss via telefon på 020-150 111 eller via mail till factoring@qred.com.

Fyll i formuläret på hemsidan för att få en kostnadsfri offert eller bli uppringd.

Få ett prisförslag inom en timme och kom igång:

  1. Bli kund hos oss
  2. Välj de fakturor du vill sälja enkelt via BankID
  3. Besked och utbetalning inom 24-timmar

Kontakta oss!

Hör av dig och berätta hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!
08:00 - 17:30 (mån-fre)
Telefon
020-150 333

Uppskattad väntetid:
Mindre än 1 minut
Email
support@qred.se

Uppskattad svarstid:
Mindre än 24 timmar
Chat
Chatta med oss!

Uppskattad väntetid:
Mindre än 1-2 minuter