Skapa tillväxt för ditt företag

Kapitel
Kapitel 1

Att tänka på när man ska anställa

På Qred älskar vi småföretagare! Tyvärr blir ni färre. Sanningen är att andelen företag som vill växa har sjunkit från 77% år 2015 till 69% år 2017*. Mycket pekar på att den främsta anledningen till minskningen är kostnader och lagar som gör att småföretagare inte vill växa. Men hur ska man då tänka kring anställningar?

Att anställa

Det är en riktig djungel med do's and don'ts när det kommer till anställning och det är viktigt att du som företagare förstår att du har ett stort ansvar. I den nya utgåvan av "Att anställa" får du all information du behöver kring lagar och regler, anställningsavtal, kollektivavtal, anställningsformer, osv.

Växa-stöd för näringsidkare

Visste du att en ny lag** (trädde i kraft 1 januari 2017) gör det möjligt för dig som enskild näringsidkare lättare kan anställa en ny medarbetare. Lagen gäller t o m 2021 och för att uppfylla kraven som Skatteverket har för stödet ska anställningen pågå i minst tre månader och tiden för arbetet vara minst 20 timmar per vecka. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Man kan få stödet under högst tolv månader. Perfekt för dig som arbetar med säsongsbetonad verksamhet eller kanske vill sysselsätta någon i din närhet?
“En arbetsgivare måste alltid upprätta ett anställningsavtal. Det kan vara muntligt men vanligast är att det avtalas skriftligen.”

Verksamt.se

Praktikplats

Vågar du inte ta steget fullt ut? Låt någon praktisera hos dig! Yrkeshögskolan har något som kallas för LIA (Lärande I Arbete) och är en längre praktik. Faktum är att deras egna uppföljningar visar att ca 50% får arbete där de har praktiserat. Ett ömsesidigt bra sätt för er båda att se om ni är en bra matchning. Lite som en prövotid. De olika skolorna erbjuder utbildningar inom de flesta branscher så du bör kunna hitta någon som kan vara bra för dig och ditt företag. Försök även att tänka utanför boxen, behöver din salong en ny hemsida och hjälp med kommunikation och marknadsföring? Leta då upp en utbildning som passar din kravprofil och sök dig till deras utbildningsledare. Det måste inte vara en plats som frisör bara för att det är vad du säljer. Företaget kan ha många andra delar som kan vara i behov av hjälp.

Man kan självklart få praktikanter från andra lärosäten än just Yrkeshögskolan. Gymnasium och vuxenutbildningar brukar också ha praktik. Tänk bara på faktorer som ålder och om det är farligt, stressigt eller annat arbete som innefattar t ex kontanthantering. Då finns det lagar och regler om det. Enklast brukar vara att fråga ansvarig utbildare, de har oftast alla svar.

Jag har inte råd att växa – vad gör jag?

Att växa som småföretagare är ett stort beslut som kräver sin beskärda del av betänkande. Börja med att se vad det finns för fördelar och möjligheter med att anställa och sedan gör du samma sak med svagheter och hoten. Är likviditet och finansiering ett hot? Då kan vi hjälpa dig att finansiera din tillväxt tillfälligt, du kan alltid ansöka om företagslån hos oss. Ansökan tar 1 min. Du får besked inom 1 tim och pengarna betalas ut samma dag.

* Tillväxtverket
**Skatteverket
Kapitel 2

Att anställa för att växa

Att anställa för att växa

Att anställa är alltid en stor utmaning för småföretagare. Har vi råd? Tänk om det inte fungerar? Det finns många frågor och vi vill ge dig svar. Kanske är ett instegsjobb för en nyanländ eller en praktikant bäst för dig? Under år 2017 invandrade 144 489 personer till Sverige. Färre än föregående år och de fyra tidigare åren. Man ska dock komma ihåg att alla som flyttar till Sverige räknas. Även de som är svenska medborgare men har bott utomlands, enligt SCB. Sedan andra världskriget har både in- och utvandringen ökat sedan det under flera decennier dominerats aven utvandring från Sverige.

De senaste 10 åren har invandringen ökat från de länder som är krigsdrabbade. T ex Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien. Så av de 144 489 personerna som invandrade till Sverige var redan 22 327 personer svenska medborgare.

Bristande arbetskraft en anledningtill företags bristande tillväxt

På de flesta listor, rapporter och forskningsresultat som handlar om företagares utmaningar och anledningar till att de går i konkurs är bristande arbetskraft i topp. Det finns många branscher i Sverige som har ett skriande behov av att anställa fler.

Fler flyttar utomlands

På senare tid är det allt fler som utvandrar från Sverige igen. Över 50 000 personer har utvandrat varje år sedan 2011. Under 2017 var Danmark det mest populära landet att utvandra till. Totalt 4 113 personer utvandrade från Sverige till Danmark det året.

Jag vill anställa invandrare. Hur gör jag?

Börja med att etablera det på arbetsplatsen. Skriv sedan annonser på både svenska och engelska. Gärna något språk till för att kunna fånga upp ännu fler. Ange att språk och utländsk bakgrund är meriterande vid ansökan. Kanske t o m ett krav? Det finns mängder av grupper på t ex Facebook där du kan gå med och annonsera att du söker personer av ett visst ursprung. Skulle det inte ge resultat kan du alltid lägga upp jobbannonsen på Arbetsförmedlingen, Metrojobb, Jobbsafari, Blocket Jobb,Monster, etc. I ett tredje led kan du anlita en rekryteringsfirma för att få hjälp att hitta rätt kandidater. Men tänk på att de kan ta ganska höga ersättningar försitt arbete.

Instegsjobb för nyanlända

Du kan få ekonomiskt stöd med upp till80% av lönen om du anställer enperson som är ny i Sverige. Syftet medstödet är att nyanlända ska komma inpå arbetsmarknaden och kunnastudera svenska under tiden.

Kriterier för ekonomiskt stöd

• Fått uppehållstillstånd inom de senaste 36 månaderna

• Har ett uppehållskort och är familjemedlem till en EU/EES-medborgare

• Har en pågående etableringsplan (enligt lagen om etableringsinsatser förvissa nyanlända personer)

• Har fyllt 20 år

• Är inskriven hos Arbetsförmedlingen

Att tänka på om anställningen

• Du kan anställa en nyanländ person på hel- eller deltid, tillsvidare-, prov-,eller tidsbegränsad anställning

• Ska tim- och behovsanställning beviljas krävs det att du kan garantera en specifik tjänstgöringsgrad och period

• Du får ersättning för handledning

• Perioden med anställningsstöd är i regel 1 år men med möjlighet tillförlängning i ytterligare 1 år.

Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner som finns i kollektivavtalet för branschen. Detta oavsett om ditt företag har kollektivavtal eller inte. Du kan läsa mer om instegsjobb påArbetsförmedlingens hemsida.

Idag finns det ca 1,9 miljoner personer som bor i Sverige men är födda utomlands. Det är ungefär var sjätte person i den svenska befolkningen.

Varför anställer inte företag invandrare?

Bristande språkkunskaper uppges ofta vara det största hindret. Samtidigt uppges den större delen av dessa företag inte ha vidtagit några större åtgärder för att förhindra att språkkunskaper skulle bli ett hinder vid rekrytering. Samtidigt så är Sverige ett av deländerna i världen som är bäst på engelska. Norra Europa tillsammans med Nederländerna ligger ofta i topp på listor av de som inte har engelska som modersmål. En ganska gammalrapport från en undersökning år 2006 visar att Sverige var det mest engelskspråkiga landet i hela EU.

Med andra ord bör det fungera ganska bra med att tala engelska på arbetsplatsen medan den som inte talar svenska går SFI eller språkkurser på annat sätt. Det kan ju t o m addera ett värde att alla får öva sina språkkunskaper på arbetsplatsen. Faktum är att en engelskspråkig arbetsplats ses som en merit av många företag om man vill arbeta internationellt.

Aktivt mångfaldsarbete

Många företag har börjat med något de kallar för aktivt mångfaldsarbete vilket går ut på att försöka få en så bred arbetsplats som möjligt. Ta Securitas i Göteborg som exempel. Av 78 anställda parkeringsvakter har 44 st en bakgrund som inte är svensk. Syftet är att kunna möta fler människor och turister genom att ha en flerspråkig arbetsgrupp. Samma beteende återfinns inom vården och polisen som möter samhällets alla människor och behöver vara rustade för uppgifterna som medföljer deras arbete.

På Qred har vi verksamhet i 3 länder. Så att vi måste ha anställda med olika språkkunskaper är givet. Men i vårt relativt lilla team finns bland annat Sverige, Finland, Danmark, Grekland, Serbien, Lettland och USA representerat. Gissa om det blir snackisar kring OS och andra evenemang!

Men det utvecklar oss som företag när vi utbyter kunskap och erfarenheter från varandra. Se det som att du ska bygga ett lag. Alla kan inte vara anfallare eller målvakt. Alla roller är viktiga och har unika färdigheter som passar olika bra för olika roller och bidrar till företagets utveckling.

Anställningsavtal

En arbetsgivare måste alltid upprätta ett anställningsavtal. Det kan vara muntligt men vanligast är att det avtalas skriftligen. De bör då upprättas i två exemplar där vardera part får varsitt signerat exemplar.

Det här bör ingå i ett skriftligt anställningsavtal:

• Arbetsgivarens och den anställdes namn och övriga kontaktuppgifter.

• Tillträdesdag.

• Plats för arbete. Ska den anställde inte ha en fast arbetsplats bör det framgå i avtalet.

• Arbetsuppgifter.

• Yrkesbenämning eller tjänstetitel. Är det en komplicerad eller på annat sätt speciell befattning kan du komplettera med en beskrivning.

• Anställningsform. Är det en tillsvidareanställning eller fast anställning?
• Omfattning. Deltid eller heltid?

• Provanställning.

• Uppsägningstider.

• En anställd för en begränsad tid ska anställningens slutdag framgå.

• Hur ofta lönen ska betalas ut och vilka löneperioder som gäller.

•Normal arbetstid. Hur många timmar om dagen eller i veckan och vilka tider man förväntas arbeta.

• Villkor för semester.

• Om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal.

• Villkor för utlandsjobb.

• Försäkringar.
Tänk på att informationsplikten enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller även om något ändras i det befintliga anställningsavtalet. Sådan information ska du lämna inom en månad.

Den anställdes skyldigheter

Det finns framför allt tre saker som en anställd måste tänka på. Det bör även beskrivas tydligt i anställningsavtalet.

1. Lojalitetsplikt

2. Alla anställda har s k lojalitetsplikt mot arbetsgivaren

3. Tystnadsplikt

En anställd får inte lämna ut eller utnyttja information som på något sätt kan skada arbetsgivaren. Det kan t ex handla om vilka kunder man har eller speciella tillverkningsmetoder. Tystnadsplikt är vanligt förekommande inom rättsväsendet, vården, statliga myndigheter, etc.

Konkurrensförbud

Även om arbetstagaren har en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren kan det vara bra att skriva att en anställd inte får bedriva någon form av konkurrerande verksamhet medan anställningen pågår. Och att man inte får utnyttja kunskaper om företaget om personen byter arbetsgivare eller startar eget företag. Man brukar tala om ett år efter att anställningen hos den tidigare arbetsgivaren har avslutats.

Kollektivavtal

Är du som arbetsgivare bunden till ett kollektiv- eller hängavtal måste du ta hänsyn till de bestämmelser och regler som finns där. Avtalet är ett skriftligt avtal som upprättats mellan arbetstagarorganisationen och arbetsgivaren.

Anställ någon på prov

Det finns två anställningsformer och de är tidsbegränsad anställning och tillsvidareanställning. Fast anställning är detsamma som tillsvidareanställning. Den gäller, som det låter, tills vidare. Tänk på att Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller och många företag tillämpar provanställning för att inleda en anställningsrelation. Syftet är att prövotiden ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är över. Prövotiden får enligt lag inte vara längre än 6 månader om inte arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal som innebär kortare eller längre prövotid. Oftast är prövotiden reglerad till 6 månader.

Provanställningen kan ses som en ömsesidig testperiod för både arbetsgivare och arbetstagare och det finns ingen uppsägningstid för arbetstagare. Däremot gäller det att man har rätt till underrättelse om att provanställningen ska upphöra 14 dagar i förväg.

Lönebidrag när du anställer någon med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen kan även kliva in och subventionera en anställning om en personhar en funktionsnedsättning som t ex begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa. Ni tar då tillsammans med Arbetsförmedlingen fram en plan för att öka den anställdes arbetsförmåga. Den som är anställd ska ha kollektivavtalsenlig lön och andra förmåner som är likvärdiga kollektivavtalet i branschen.

3 former av lönebidrag

1. Lönebidrag för utveckling

Ett bidrag för att personen ska pröva på ett yrke eller gå en utbildning för att på så sätt utvecklas.

2. Lönebidrag för anställning

Bidraget är i det här fallet till för att anpassa arbete och arbetsplats för en anställd.

3. Lönebidrag för trygghet i en anställning

Långsiktigt stöd för att en person ska kunna behålla sin tjänst. Lönebidraget påverkas av lönekostnaden och arbetsförmågan hos den personen som du vill anställa. Ni gör den här bedömningen tillsammans med Arbetsförmedlingen och den anställde. Du kan få ett bidrag för den del av lönekostnaden som inte är högre än en bruttolön på 18 300 SEK/månad för en heltidstjänst. Det finns även chans att få utvecklingsbidrag för utvecklingsinsatser. Du kan läsa mer om lönebidrag hos Arbetsförmedlingen.

Enskild firma? Använd växa-stöd!

En ny lag som trädde i kraft 1 januari2017 underlättar en anställning för dig som är enskild näringsidkare. Den största och svåraste utmaningen för småföretag är att gå från 0 till 1 anställd (även om du med AB tekniskt sett är anställd). Lagen är tidsbestämd och gäller t o m år 2021. Skatteverkets krav är att anställningen ska vara i minst 3 månader och omfatta minst 20 timmar/vecka. Dock gäller det endast den del som inte överstiger 25 000 kr/månad och du kan få stödet i högst 12 månader.

Yrkespraktik

En sådan praktik är oftast 3 månader men som längst 6 månader. Den är helt kostnadsfri för arbetsgivare och man kan få tolkhjälp. Du väljer vilka kompetenser som praktikanten ska ha och man förbinder sig inte till något bara för att man anmäler sitt intresse till Arbetsförmedlingen. Ditt ansvar är att praktikanten ska få ut något av perioden som är meriterande och kan leda till anställning hos dig eller annan arbetsgivare. Du kan avsluta praktiken när som helst om det inte fungerar mellan er.

Praktikant från skola

Något som har blivit populärt är att ta in enpraktikant. Det kan kallas för lite olika saker beroende på vilken skola det är men vanligt förekommande är LIA (Lärande I Arbete). Det är ofta lite längre praktiker som gör att man verkligen kan dra nytta av personen. Samtidigt som den praktiserande personen känner att han eller hon verkligen får ut något från praktiken.

Enskild firma? Använd växa-stöd!

Tänk utanför boxen. Det kanske finns något som ditt företag behöver hjälp med som ni inte har råd med att anställa någon för med en gång? T ex marknadsföring eller någon annan utbildning. Låt personen skapa sin egen tjänst genom att bevisa sig genom en praktik.

Personalliggare

Glöm inte att du i många branscher måste föra personalliggare. I vissa fall krävs det en elektronisk sådan för rapportering. Under 2018 ligger fokus på svartarbete och social dumpning. Båda ska bekämpas genom kravet att föra personalliggare.
Kapitel 3

Så undviker du konkurs

Konkurs. Den stora elefanten i rummet för många företagare. Det ska inte vara jobbigt att prata om konkurs. Vem vet? Kanske har någon av dina nära och kära tips och lösningar på problemen du har? Vi ger dig 9 tips för att undvika en konkurs.

9 tips för att undvika konkurs

1. Prata om det
2. Minska varulagret
3. Förhandla och var tuff
4. Kredittider
5. Dina egna fordringar
6. Personal
7. Säg upp abonnemang och se över dina fasta kostnader
8. Marknadsföring
9. Företagslån från Qred
1

Prata om det

Första tipset är just – kommunikation. Våga öppna upp dig inför kollegor, anställda, familj och vänner. Att släppa garden och vara prestigelös är viktigt för att inte fortsätta grubbla och ringa in problem efter problem snarare än att hitta lösningar. Skilj på sak och person för att inte få för mycket tyngd på dina axlar. Kom ihåg:
“Det är inte fel på dig. Det är fel på det du gör.”
2

Minska varulagret

Kan du ta bort vissa produkter eller tjänster ur ditt sortiment? Bra! Då kan du frigöra kapital som kan läggas på att köpa in mer av det som faktiskt säljer. Du kanske t o m kan få ner priset om du köper större volymer från din leverantör? Win-win!
3

Förhandla och var tuff

Finns det flera leverantörer som du kan förhandla med? Det behöver inte vara om priset. Det kan vara leveranstider, fakturatiden eller volympriser. Lägg tid på att undersöka alternativen och våga ställa krav. Leverantörer är också i behov av att sälja.
4

Kredittider

Kolla med din leverantör om du kan få ändra kredittiden. T ex från 30 dagar till 90 dagar så att du hinner få intäkter från försäljningen.
5

Dina egna fordringar

Är någon skyldig dig pengar? Se till att driva in de fordringar du har.Förslagsvis så ringer du själv upp gäldenären för att se vad som har hänt. De kan ha missat fakturan. Har de inte förmåga att betala allt på en gång kanske de kan betala en större del nu och resten senare. Lägg upp en betalningsplan. Ofta kan det här sättet vara mer effektivt än om du bara skickar vidare till inkasso. Det är bl a för att du har chans att faktiskt förbättra din likviditet tidigare än om inkassoföretaget börjar driva in det senare.
6

Personal

Kanske måste du säga upp eller få någon att gå ned i arbetstid. Se över dina alternativ där du kan få stöd och bidrag eller ta in praktikanter som tillfällig hjälp. Anställda har A-kassa men väljer du som företagare att inte ta ut lön så är du illa ute på ett personligt plan.
7

Säg upp dyra abonnemang och
se över fasta kostnader

Sitter du med dyra abonnemang som telefoni, bredband, TV, eller annatsom du kan bli av med helt eller byta till billigare alternativ? Se även över din lokalhyra och förhandla med värden.
8

Marknadsföring

Det finns många quick-fixes men utan ett långsiktigt tänk och synlighet så kommer ditt företag tids nog ändå gå under. Börja med lågt hängande frukt och de metoder som är gratis eller väldigt billiga. Vi har flera artiklar inom marknadsföring i vår blogg.
9

Företagslån från Qred

Behöver du lösa ett tillfälligt behov av likviditet så kan du göra det snabbt, tryggt och enkelt med Qred Företagslån. Ofta använder våra kunder ett lån som ett komplement till de övriga åtgärderna som är listade ovan.Våra lån har en fast månadsavgift och inga uppläggningsavgifter eller andra dolda avgifter. Ansökan sker digitalt och tar 1 minut. Du får besked inom 1 timme och pengarna utbetalas samma dag.

Näringsbidrag

Det är bidrag eller stöd som betalas utav vissa rättssubjekt, d v s fysisk eller juridisk person, till ett företag. Det kan i vissa fall finnas särskilda återbetalningsvillkor kopplat tillbidraget eller stödet.

EU

Det finns en mängd bidrag från EU som du kan söka. Du kan läsa mer om dessa på Verksamt.se eller på Europeiska kommisionens hemsida.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har en rad olika bidrag och projekt för att hjälpa företag att växa.

Regionalt investeringsstöd är ett av dessa bidrag. För den som ska starta ett nytt företag eller behöver delfinansiera investeringar eller lönekostnader. Det här stödet ges för investeringar i t ex maskiner, fastigheter och lokaler, lönekostnader, utbildning och konsulttjänster. Dock så är det reglerat till vissa geografiska områden, särskilt till norra delen av Sverige.
Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett annat bidrag som kan sökas av mindre och medelstora privatägda företag i glesbygden och landsbygden som bedriver en verksamhet på marknadsmässiga villkor. Definitionen avgörs av länsstyrelserna i respektive område och ansökan sker löpande.

Transportbidrag ska ge en viss kompensation för de nackdelar som näringslivet i de fyra nordligaste länen har. För transporter ska ansökan under det första halvåret göras senast den 30 september och ansökan för transporter under andra halvåret ska göras senast 30 mars.

Horisont 2020 - Fast track to innovation är ett pilotprojekt inom EU som syftar till att snabba på marknadsintroduktionen för avancerade idéer. Som t ex nya produkter, tjänster, processer eller affärsmodeller.

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till småföretag som vill ta in extern kompetens för utveckling.

Arbetsförmedlingen

Stöd till start ger dig ett bidrag till din försörjning under starten av verksamheten. Din arbetsförmedlare bedömer vilka förutsättningar du har för att driva din verksamhet.

Företagslån på ett enklare sätt

Ingen startavgift

Inga dolda kostnader

Ingen bindningstid