Ta emot en lärling eller praktikant

Som småföretagare kan det vara svårt att växa. Säsonger kommer och går, men det finns alltid något hål att lägga intäkterna i. Något att lappa ihop istället för att kunna ta steget och anställa en medarbetare som kan generera ökade intäkter till företaget. Därför kan det vara en god idé att se om man kan ta emot en lärling eller praktikant. Men hur fungerar det? I det här inlägget får du svar på dina frågor.

Att ha en lärling i företaget

Vill en arbetsgivare ta emot en lärling i företag, kan man få statsbidrag. Det är då huvudmannen (kommunen eller skolan styrelse, om den är fristående) som ansöker om bidraget. Sedan går bidraget till arbetsgivaren.

En lärling kan man få ta emot både från gymnasieskolan och vuxenutbildningens system. Det kan med fördel nyttjas, inte utnyttjas, för elever som studerar någon form av praktisk eller yrkesförberedande utbildning.

Statsbidrag för elever från gymnasial utbildning

Du kan få upp till 16 250 kr (år 2020) per elev och termin där Skolverket normalt sett betalar ut bidraget i december respektive maj. Minst halva tiden ska genomföras på arbetsplatsen och resten i skolan.

Statsbidrag för elever från vuxenutbildning

Elever från komvux eller särvux genomför den större delen av sin utbildning på arbetsplatsen. Du kan få upp till 40 000 kr (år 2020) per elev och kalenderår i bidrag.

När kan man behöva en praktikant eller lärling?

Ibland kan det vara svårt att veta när det finns ett behov. Försök att tänka utanför boxen och vem vet? Du kanske kan skapa en tjänst eller roll som inte fanns tidigare. Nedan får du några exempel.

Byggfirman

Du driver Kalle Kulas Bygg och vill ha en till anställd. Ta då emot en lärling från gymasieskolans Bygg- och anläggningsprogram för att få ett par extra händer. Om utväxlingen är lyckad kan du senare anställa personen. Win-win!

Klädbutiken

Du har en klädbutik och en e-handel. Dina främsta egenskaper ligger i att driva företaget, ta emot kunder i den fysiska butiken och sköta bokföringen. Ta då emot en lärling från någon utbildning kring marknadsföring och försäljning för att hjälpa dig med din närvaro online och öka dina intäkter. Det kanske inte finns utrymme för en heltidstjänst, men en tidsbestämd insats för att senare löpa ut i en deltidstjänst eller extrajobb för en student kan vara en bra deal för bägge parter.

Konsultbyrån

Din konsultbyrå är överöst med uppdrag. Du måste själv vara ute på otroligt mycket arbete och sitter sömndrucken med bokföring och redovisning på kvällar och helger. Frigör din egen tid genom att ta emot en lärling som kan sköta din bokföring.

Frisörsalongen

Du äger en frisörsalong och har ofta en stol över. Ta in en studerande eller självlärd person som praktikant och sätt elevpriser. Gör hen ett bra jobb kan du erbjuda en anställning.

Det finns såklart fler exempel än dessa, men de är exempel på att du kan ta emot en lärling eller praktikant för fler syften än ett.

Hur lång är en praktik?

Det beror på. En gymnasial utbildning har (oftast) en mindre omfattning än de eftergymnasiala utbildningarna. De gymansiala kan sträcka sig över längre tid, som flera terminer eller läsår, medan de från Arbetsförmedlingen högst varar i sex månader.

Arbetspraktik för framtida anställning

En arbetspraktik kan man få genom Arbetsförmedlingen och det innebär att en person under en tid får testa på hur det skulle vara att arbeta på en viss arbetsplats. Något som Arbetsförmedlingen fokuserar på är att det ska finnas någon handledare med goda yrkeskunskaper på plats. Deltagaren kan få ersättning av Försäkringskassan under den period som man praktiserar.

Se till att vara förberedd för att ta emot en praktikant

Det värsta första intrycket för en praktikant, eller en anställd, är att komma till en ny arbetsplats full av förväntan utan att arbetsgivaren har förberett sig. Att ha en arbetsstation och uppgifter för personen att sysselsätta sig med i början är viktigt för motivationen. Följ den här checklistan som studenter på Göteborgs Universitet har tagit fram. Då kommer du att komma en bit på vägen mot en framgångsrik praktik.

LIA (Lärande I Arbete) - Yrkesförberedande utbildningarnas praktik

Går man en YH-utbildning har den oftast någon form av LIA. Oftast två stycken perioder under studietiden. Under dessa ska man söka sig till branschen eller nischen som man vill lära sig mer om eller arbeta i när man är färdigutbildad. För handledare finns det en webbkurs för LIA som man kan gå. Den tar ca 10 minuter att genomföra. Det finns många skolor och s k huvudmän som erbjuder praktik. Som till exempel Hermods och Medieinstitutet.

Måste du betala lön till praktikanten eller lärlingen?

Förutom de statliga, regionala och kommunala bidrag som går att få utgår normalt sett ingen ersättning till praktikanten. En del företag har däremot en mindre ersättning (ofta en halv ingångslön) för att de ska kännas mer på riktigt och ändå finnas vissa incitament för praktikanten att göra ett bra jobb. Det kan också handla om exemplet med frisörsalsongen där eleven får behålla hela eller delar av det som hen tjänat in under perioden.

Anställa vs. Praktikant eller Lärling

Att anställa för att skapa tillväxt är ett helt eget kapital för sig, därför har vi skrivit ett blogginlägg som heter just Att anställa för att växa och där behandlar vi allting som rör avtal, instegsjobb för invandrare/nyanlända, mångsfaldsarbete, kollektivavtal, lönebidrag, växa-stöd, personalliggare och mycket mer. Trevlig läsning!

Dela inlägget