Småföretagen alltmer missnöjda med storbankerna

De traditionella storbankerna får bottenbetyg i den senaste Finansbaronmetern, en ny undersökning gjord av företaget Eastbrook.

Det är knappast förvånande att förtroendet sjunker bland småföretagen. På en skala från 1-10 får ingen bank godkänt med betyg över 5. Nordea noteras på katastrofala 1,5. De troligaste faktorerna är dels antalet kontor, dels ökade avgifter och dels restriktivare utlåning till småföretagare.

Neddragning av antalet kontor har pågått under många år, i jakten på minskade kostnader och ökade vinster. Detta gör att bankerna tappar den lokala kontakten och kännedomen, som i många fall har varit nyckeln till framgångsrika affärer. Småföretagare blir nu i allt större grad hänvisade till centraliserade call centers och självbetjäning på nätet.

Avgifterna har successivt höjts, och idag kostar nästan alla tjänster pengar. De många små avgifterna har bidragit till att öka lönsamheten, men bidrar samtidigt till frustration bland småföretagare som vill veta i förväg vad tjänsterna kostar.

Till sist har utlåningen till småföretag minskat kraftigt till följd av hårdare regler i spåren av finanskrisen. Regelbördan har framförallt drabbat småföretagen.

På en skala från 1 till 10 fick Handelsbanken det bästa betyget på 4,9 av sina småföretagskunder, vilket är något lägre än ifjol. SEB är tvåa med Danske Bank strax efter. Swedbank och framförallt Nordea noterar nya bottennivåer.

Årets småföretagarbank, enligt småföretagen (med fjolårsbetyget inom parentes)

1.  Handelsbanken 4,9 (5,3)
2.  SEB 4,2 (4,8)
3.  Danske Bank 3,4 (4,7)
4.  Swedbank 2,8 (3,2)
5.  Nordea 1,5 (2,2)

Finansbarometerns ranking baseras på omdömen från företag med mellan en och nio anställda. Cirka 1 000 företag var med och utsåg Sveriges småföretagsbank.

Småföretagens betyg på sina affärsbanker är genomgående snäppet lägre i år. Möjligen en konsekvens av att omsorgen om de små kunderna inte betonats tillräckligt hos flera av bankerna. Samtidigt är spridningen bankerna emellan större än någonsin förut och ju mindre kunder desto större skillnad i kundnöjdhet.

Bankens lokala förankring och förmåga att knyta nära relationer till sina kunder är viktigt för många småföretag. Men för de allra flesta av de mindre bolagen är de digitala kanalerna den huvudsakliga kontaktytan med banken.

– Att tänka nytt och utveckla andra digitala affärsmodeller är definitivt en förutsättning för att affärsbankernas ska förmå attrahera småföretagen de närmaste åren, säger Kristian Sundberg.

Fakta om Finansbarometern

Finansbarometern är en av Sveriges största oberoende marknadsundersökningar med inriktning på företagens syn på sina banker och revisionsbyråer. Undersökningen, som har genomförts årligen sedan 2003, riktar sig till VD:ar, ekonomichefer och andra relevanta beslutsfattare som har inflytande över företagets relation till banken.

Urvalet består av alla företag och organisationer i Sverige med fler än 200 anställda samt ett slumpmässigt urval av företag med mellan 1-200 anställda. Undersökningen har genomförts som en webbaserad enkät med unika enkätlänkar under maj och juni 2015. Cirka 3 250 personer medverkade i årets Finansbarometer. Finansbarometern drivs i regi av analysföretaget Eastbrook Information Lab.

Dela inlägget