Semesterlagen, semesterlön, semesterersättning och semestertillägg

Det är viktigt att veta om att alla företag i Sverige omfattas av samma semesterregler enligt semesterlagen, oavsett hur många anställda eller inom vilken bransch företaget är verksamt inom. Kort sagt så har alla i Sverige rätt till 25 dagars betald semester utan att förlora pengar. Syftet är att alla ska få en sammanhängande semester för att få en chans att vila upp sig.

Semesterlagen

Lagen kom till år 1938 men dagens lag är från 1977 och har fått ett flertal tillägg och ändringar sedan dess. Som exempel har semester ökat från två veckor till 25 arbetsdagar per semesterår. Då var semestern 12 dagar, eftersom att man arbetade på lördagar. Lagen är dispositiv, vilket betyder att den är tvingande. Den går alltså inte att förhandla bort. Det går genom kollektivavtal eller andra överenskommelser, att förhandla sig fram till längre semester, men aldrig kortare. Tidigare var den inte dispositiv men det är ändrat sedan länge.

1946 - Arbetstagare med hårda eller hälsofarliga arbeten fick ytterligare en semestervecka.
1951 - Då fick vi tre veckors semester.
1963 - Alla fick fyra veckors semester (24 dagar)
1978 - Då fick vi fem veckors semester (25 dagar) och arbetstiden har gått ned till 40 timmar i arbetstid och fria lördagar.

Vad är ett semesterår?

Ett semesterår är tiden mellan 1 april och 31 mars året därpå. Den här tiden kallas för intjänandeår och betyder att du får nya semesterdagar 1 april. Påbörjas anställningen efter den 31 augusti under semesteråret så har arbetstagaren rätt till endast 5 semesterdagar.

Får jag spara semesterdagar?

Du får spara semesterdagar men du måste ta ut 20 dagar under semesteråret. De som blir över får du spara i max 5 år. Har du t ex 30 semesterdagar får du spara 10 dagar/år i 5 år. Du får ta ut fem veckors semester varje år och huvudregeln är att du ska kunna ta ut fyra sammanhängande semesterveckor under sommaren.

Korttidsanställning

Om anställningen varar under högst tre månader kan rätten till ledighet avtalas bort. Däremot så går det inte att avtala bort rätten till semesterersättning. Det är viktigt att notera att den inte får bakas in i lönen utan ska specificeras på ett tydligt sätt.

Kan en anställd tvingas att avbryta sin semester?

Ja, en anställd kan tvingas att avbryta sin semester för att återgå i tjänst, trots att denne har godkänd semester. Dock ska det finnas oerhört starka skäl där t ex företagets framtid ska stå på spel. Om alla personer som arbetar blir sjuka samtidigt under din semester kan man tvingas att arbeta då verksamheten inte kan rulla vidare.

Uppsagd under semester

Skulle man bli uppsagd eller om personen själv säger upp sig och har intjänad semester, då har man rätt att ta ut den i pengar eller i tid. Är semestern redan godkänd så ligger den fast, då kan arbetsgivaren inte ställa in den. Finns det ingen semester inplanerad har man ingen rätt att ta ut den i tid. Man kan däremot få semestern i pengar. Man kan dock alltid komma överens med varandra om det passar bättre att ta ut den i tid. Under en lång uppsägningstid, som infaller under juni-augusti, har man rätt till fyra veckors sammanhängande semester.

Förskottssemester

Man kan ta ut betald semester, trots att man inte har tjänat in den. Om man t ex blir anställd 1 april så har man inte laglig rätt att ta ut betald semester förrän sommaren därpå. Förskottssemester gör att man låna framtida semesterdagar och arbetar man fem år på samma företag efterskänker de alla lånade dagar.

Jobba under semestern

Som småföretagare är du säkert van vid att ta ut lite semester och att jobba på semestern. Men det finns förhållningsregler. Du kan inte kräva att dina anställda ska vara anträffbara på mobil eller mail under semestern. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att den anställde kan vara helt ledig från sitt arbete.

Vad händer om arbetsgivaren bryter mot semesterlagen?

Skulle arbetsgivaren bryta mot semesterlagen så kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot den anställde. Däremot kan den anställde aldrig bli skadeståndsansvarig, enligt semesterlagen. Tillämpning av semesterlagen ska handläggas enligt arbetstvistlagen. Det betyder att de flesta tvister avgörs vid arbetsdomstolen, om de inte har kunnat lösas genom andra överenskommelser.

Jag är VD. Gäller semesterlagen för mig?

Är du småföretagare så är du antagligen VD eller chef i ledande ställning, vilket betyder att din anställning inte omfattas av LAS (Lagen om Anställningsskydd). Därför är det viktigt att förhandla om sina villkor i förväg. Driver du företag med en partner så är det en utmärkt punkt att ha med i ert kompanjonavtal.

Tips! Läs artikeln om Kompanjonavtal

Semesterlön

Enligt lag ska semesterlönen vara 12% av arbetstagarens lön under intjänandeåret. Då ingår lön under sjukdom, föräldraledighet, utbildning, skötsel av närstående, mm. Finns det kollektivavtal kan det finnas andra procentsatsen än i semesterlagen.

Semesterersättning

Den ersättning som är en andel av lönen som läggs undan varje månad av arbetsgivaren. Den anställde tar sedan ut den ersättning som man har arbetat ihop när semestern tas ut. I Finland kallas den här ersättningen för semesterpenning.

Semestertillägg

Tanken med semestertillägget är att den anställde ska få samma semesterlön enligt sammalöneregeln som enligt procentregeln. När en anställd ska ta ut betalda semesterdagar tillkommer även semestertillägget. För att få det bygger beräkningen av tillägget på en genomsnittlig löneökningstakt på 3,7% och att en genomsnittlig månad har 21 dagar.

Sammalöneregeln

Gäller för den anställde som har fast vecko- eller månadslön. Sammalöneregeln syftar på att en anställd ska ha sin vanliga lön under semestern samt ett tillägg med 0,43% av månadslönen inklusive fasta lönetillägg per semesterdag.

Procentregeln

Procentregeln ska tillämpas när den anställde har komplicerade frånvarobeteenden, ändrad syssälsättningsgrad och ingen semesterlönegrundande frånvaro. Den ska även tillämpas när en anställd har timlön eller rörlig lön som t ex provisionslön. Den rörliga lönen ska då uppskattas till minst 10% av den totala lönen under semesteråret. Enligt procentregeln är semesterlönen 12% av löneunderlaget.

Sammanfattning

Skillnaden mellan semesterlön, semesterersättning och semestertillägg är många. Men de viktigaste skillnaderna är:

  • Semesterlön är den lön som den anställde får under semestern.
  • Semesterersättning betalas i vissa fall ut istället för semesterlön. T ex när en anställd säger upp sig.
  • Semestertillägg är tillägget till den vanliga lönen som gör att den anställde når upp i den semesterlön som han eller hon har rätt till, enligt antingen semesterlagen eller annat avtal.

Njut av sommaren

Som småföretagare finns det många plus och minus. I regel av företagare kortare semester, färre sjukdagar, färre VAB-dagar och arbetar både fler timmar och dagar i veckan. Du förtjänar vila och att njuta av sommaren. Så försök att koppla bort jobbet och mobilen så mycket du kan. Oavsett om du ska arbeta för att det är din högsäsong eller om du ska ta lite av den där välförtjänta ledigheten så kan det vara bra att förbereda sig lite.

Tips! Läs artikeln Så förbereder du dig inför sommaren

Som vanligt vill vi önska dig lycka till med ditt företagande och önska dig en fin semester!
/
Teamet på Qred

Dela inlägget