Personligt betalningsansvar

Att bli personligt betalningsansvarig för sitt bolag kan kännas tufft. Är du företrädare för en juridisk person finns alltid risken att obetalda skatter och avgifter blir din ensak att betala. Den juridiska personen kan t ex vara ett aktiebolag, en ekonomisk eller ideell förening eller t o m en stiftelse.

Läs mer om betalningsansvar för skatter och avgifter på Skatteverkets hemsida.

Du kan bli personligt betalningsansvarig om den juridiska personen:

  • inte betalat skatter eller avgifter enligt skattebetalningslagens regler.
  • inte gjort skatteavdrag för anställda.
  • lämnat en oriktig uppgift i en momsdeklaration som har lett till att det har betalats ut för mycket moms till den juridiska personen i fråga.

Observera dock att du ska betraktas som uppenbart och grovt oaktsam eller ha agerat uppsåtligt för att bli personligt betalningsansvarig.

Befrielse från betalningsskyldighet vid personligt betalningsansvar

I vissa fall kan man helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet om det finns särskilda skäl. Tyvärr är praxis i området gammal och många tyckare menar att man bör uppdatera lagarna kring den här delen av skattejuridiken. Något som däremot är tydligt är att om man är styrelseledamot och hävdar att man inte förstått innebörden av sitt uppdrag, så kan man inte hävda befrielse av betalningsansvar.

I vissa fall har man förkunnat att t ex en arvtagare till en avliden företagsägare har befriats betalningsansvar, då man inte har haft någon vidare insyn i företaget eller dess ekonomiska situation. Det här är såklart något som kan komma att ifrågasättas beroende på hur lång tid det har gått sedan övertagandet av bolaget och hur aktiv man har varit i företaget.

Solidariskt betalningsansvar i företagande

I handelsbolag har alla bolagsmän solidariskt betalningsansvar. Den här praktiken kan också appliceras vid t ex skadeståndsfall. Det betyder helt enkelt att den som har pengar av t ex två bolagsmän med solidariskt betalningsansvar, så ska den betala av skadeståndet, skulden, skatten eller avgiften.

Tips! Läs artikeln om Solidariskt betalningsansvar

Lös eventuella problem med ett kompanjonavtal

“Äsch! Vi är ju partners/gifta/bästa kompisar. Det där löser sig!”

Sen står man där med mössan i hand när din kompanjon sviker dig, vill skiljas eller i värsta fall avlider. Bli förberedd på det oförberedda och skriv ett kompanjonavtal mellan dig och den/de du driver företaget med. På så sätt kan ni undvika framtida situationer som kan bli både dyra och smärtsamma rent emotionellt. Ett kompanjonavtal ska ses som ett levande dokument som ni uppdaterar årligen eller när det har skett en större förändring i bolaget eller i era liv.

Tips! Läs artikeln Kompanjonavtal

Vi kan skriva flera tusen ord om det här ämnet, men råder dig till att själv läsa på eller ta hjälp av en jurist som är expert på området, då vi inte kan ge rådgivning kring sådana frågor.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Dela inlägget