7 saker som avgör hur mycket företaget får låna

Vad är det som avgör hur mycket ett företag får låna? Hur bedömer banken ditt företags kreditvärdighet?

Med några enkla tips förbättrar du dina chanser rejält.

1. Risk vs. Möjlighet

Som långivare är det värsta som kan hända att företaget inte kan betala tillbaka sitt lån. Man försöker därför att bedöma hur stor risken är för att företagen inte sköter sina betalningar. Att företaget kanske har jättefina möjligheter är mindre intressant, eftersom en värdeökning gynnar ägarna, men banken får i bästa fall ”bara” tillbaka utlånade pengar.

Tumregel: Aktieägare är mer fokuserade på möjligheter, banker fokuserar på risker.

2. Kassaflöde vs. Resultat

Att bolaget går med vinst är trevligt. För långivaren är det dock viktigare att företaget genererar ett kassaflöde så att företaget kan sköta amorteringar och räntebetalningar. Om hela resultatet t.ex. blir upplåst i kundfordringar och lager så blir det ändå problem med kassaflödet.

3. Historik vs. Framtid

Många långivare tittar i backspegeln istället för framåt. Varför frågar sig den förnuftige. Statistiskt sätt är det helt klart bevisat att det är lägre sannolikhet för bolag med en lång och stabil historik att gå i konkurs jämfört med bolag som har en kort och/eller brokig historik. Att sätta sig in i och förstå ett företags framtid kräver stor förståelse från långivaren och att låntagaren på ett enkelt och trovärdigt sätt kan presentera framtidsplaner.

4. Person vs. Företag

Ett företag är aldrig bättre än personerna bakom företaget. En personbedömning är därför en viktig faktor i att förstå företagets risker. En slarvig person med t.ex. betalningsanmärkningar väger därför mycket mer negativt än en privatperson med god, välordnad och stabil ekonomi.

5. Förväntningar vs. Förhoppningar

Många företagare har förväntningar om att framtiden ska se väldigt mycket bättre ut. Det ligger väl i entreprenörens natur. Tyvärr är dessa förväntningar ofta förhoppningar. Som lånsökande ska du visa upp avtal på ett enkelt och trovärdigt sätt och redogöra för varför dina förväntningar inte ör just glada förhoppningar.

6. Kundberoende vs. Kundförtroende

Är ditt företag beroende av ett fåtal kunder, eller kanske rent av en enda stor kund som utgör huvuddelen av omsättningen? Vad händer om företaget tappar kontraktet? Visa på avtalstider och det kundförtroende som ditt företag har så att långivaren känner sig trygg i sin analys.

7. Ordning och reda vs. Pengar fram tills fredag

Har du ordning och reda i siffrorna eller lever du ur hand i mun med pengar som räcker veckan ut? Planering och förutsägbarhet är lika viktigt för dig som företagare, som det är för banken.

Dela inlägget