Powered by Qred

Qreds stipendium!

Ansök idag!

Mer forskning behövs!

4 av 5 jobb skapas av småföretagare. De är därmed ryggraden och grunden för en välfungerande ekonomi. Sedan starten 2015 har vi på Qred hjälpt tiotusentals företagare att skapa tillväxt i deras verksamheter med rätt typ av finansiering. 

Vi tycker att entreprenörskap och småföretagande förtjänar mer strålkastarljus och forskning kring.

Därför instiftar vi nu Qreds Stipendium. Det kommer att delas ut till en uppsats som behandlar och undersöker entreprenörskap och/eller småföretagande.

Vem kan få stipendiet?

Qredstipendiet delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Stipendiet tilldelas individerna bakom en forskningsfråga som sticker ut från mängden, som ämnar belysa frågor som det ännu inte har forskats kring samt som valt ett intressant tillvägagångssätt.

Stipendiet uppgår till ett värde av: 10 000 kr

Se fullständiga villkor nedan. 

Ansökan & Kriterier

För att ansöka krävs att du ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör företagande och/eller entreprenörskap.  

I er ansökan vill vi att ni skickar in:

Frågeställning med motivering för varför er frågeställning är viktig för företagare och näringslivet i stort.
Namn, kontaktuppgifter, utbildning samt högskola/universitet. Bifoga även giltigt intyg som påvisar pågående studier vid ett svenskt universitet.

Se nedan för information om hur vi behandlar dina personuppgifter och för att läsa vår integritetspolicy.


Ansökan är öppen fram till den 30 november, 2021. För frågor kontakta: andrea.romander@qred.com

Fullständiga villkor

  • Stipendiaterna utses av en jury vars samtliga deltagare arbetar på Qred. Juryns beslut är finalt och går inte att överklaga.
  • Stipendiet är på 10 000 kr där den fullständiga summan betalas ut vid ett tillfälle, det vill säga ej ut periodiskt
  • För att säkerställa legitimiteten på de sökande kommer även en identitetskontroll att göras på stipendiaterna. Genom att ansöka godkänner man att Qred genomför sådana kontroller.
  • Eventuellt vinstskatt betalas av vinnaren.
  • ANSÖKNINGSPERIOD: För att ha möjlighet att kvalificera och vinna ett Qred’s Stipendiet måste den ansökande ansöka om Stipendiet inom den angivna ansökningsperioden 25 september - 30 november, 2021.
  • ANSÖKAN: För att ha möjlighet att kvalificera och vinna Stipendiumet måste den ansökandes ansökan vara fullständig och innehålla korrekta uppgifter (se “Ansökan”).
  • DEN ANSÖKANDE: Qred behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att dela denna information med Qred, godkänner jag Qreds behandling av personuppgifter. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, läs mer i vår Integritetspolicy.

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil