Powered by Qred

Qreds stipendium

Ansökan för Qreds stipendium VT24 är nu öppen!

Ansök här!

Mer forskning behövs!

4 av 5 jobb skapas av småföretagare. De är därmed ryggraden och grunden för en välfungerande ekonomi. Sedan starten 2015 har vi på Qred hjälpt tiotusentals företagare att skapa tillväxt i deras verksamheter med rätt typ av finansiering. 

Vi tycker att entreprenörskap och småföretagande förtjänar mer strålkastarljus och forskning kring.

Därför instiftar vi nu Qreds Stipendium. Det kommer att delas ut till en uppsats som behandlar och undersöker entreprenörskap och/eller småföretagande.

Vem kan få stipendiet?

Qreds stipendium delas ut till en uppsats som skrivs för att belysa och lyfta frågor kring entreprenörskap och att driva småföretag. Stipendiet är avsett att främja kunskap och nytänkande för de entreprenöriella branscher som Qred verkar inom.

Stipendiet tilldelas individerna bakom en forskningsfråga som sticker ut från mängden, som ämnar belysa frågor som det ännu inte har forskats kring samt som valt ett intressant tillvägagångssätt.

Stipendiet uppgår till ett värde av:
10 000 kr

Se fullständiga villkor nedan. 

Ansökan & Kriterier

För att ansöka krävs att du ska skriva/skriver en kandidat- eller masteruppsats som berör företagande och/eller entreprenörskap.  

I er ansökan vill vi att du skickar in:

Frågeställning med motivering för varför din frågeställning är viktig för företagare och näringslivet i stort.
Namn, kontaktuppgifter, utbildning samt högskola/universitet.
Bifoga ett giltigt intyg som påvisar pågående studier vid ett svenskt universitet.

Se nedan för information om hur vi behandlar dina personuppgifter och för att läsa vår integritetspolicy.


Ansökan är öppen fram till den 31 maj, 2024. För frågor kontakta: scholarship@qred.com

Ansök här!

Tidigare stipendiater

2023:
Alva Jansson & Fanny Söderling
Med uppsatsen: "Spridningen av Elektriska Transportlösningar på Landsbygden i Zimbabwe: En Djupdykning i den lantliga befolkningens roll, utmaningar och hållbara framtidsutsikter"


Motivering:

“Årets stipendium från Qred tilldelas denna uppsats av flera olika skäl. Uppsatsen behandlar den akuta bristen på tillgänglig och pålitlig transportinfrastruktur på landsbygden i Zimbabwe, vilket särskilt påverkar kvinnors möjligheter till försörjning och ekonomiskt deltagande. Alva och Fanny presenterar innovativa lösningar genom införandet av elektriska transportalternativ, vilket inte bara ökar tillgängligheten utan också främjar hållbar utveckling. Slutligen erbjuder uppsatsen konkreta insikter och rekommendationer för att stödja införandet av dessa lösningar i praktiken, vilket gör den både relevant och verkställbar. Med sin kombination av forskning, innovation och praktiskt fokus förtjänar denna uppsats erkännandet och stödet från oss på Qred. Vi tilldelar därför årets uppsatsstipendium till Fanny Söderling och Alva Jansson!”  - Qreds jury

2022:
Jesper Larsson & Camilla Hietanen
Med uppsatsen: “Hur kan riskfaktorer för utbrändhet hanteras inom den entreprenöriella sektorn”


Motivering:

“Årets stipendium från Qred tilldelas en uppsats som berör ett ämne som vi på Qred ser mycket allvarligt på, utbrändhet. Det är vanligt förekommande att entreprenörer tar på sig en hög arbetsbelastning och risken för utbrändhet är särskilt hög hos denna grupp av människor. Uppsatsen i fråga kartlägger de mest effektiva hanteringsmekanismerna för utbrändhet, och hur dessa kan undgås utan att påverka framfarten av ny innovation. Uppsatsen presenterar kvalitativa intervjuer med såväl framgångsrika entreprenörer som individer med utmattningssyndrom. Detta ser vi som en lärorik uppsats som är betydelsefull för entreprenörers välmående i branschen. Vi tilldelar därför stolt detta års stipendium till Jesper Larsson och Camilla Hietanen.”  - Qreds jury

2021:
Johanna Lagerlund


Motivering:

“Årets stipendium från Qred tilldelas en uppsats som berör en högaktuell frågeställning inom en mycket relevant bransch. Med sitt vassa utmanade av byggbranschens klimatpåverkan lyfter hon forskningsfråga som får oss att brinna ännu mer för ämnet. Precis som Qred vet uppsatsförfattaren hur viktigt klimatet är och nöjer sig inte med hur det ser ut idag. Hon ifrågasätter, utmanar och konkretiserar på vilka sätt som återbruk och återvinningen inte är hållbar. Det är just dessa typer av frågor som stipendiet instiftades för att besvara. Det är med denna glöd och hennes viktiga frågor som vi stolt tilldelar detta års stipendium till Johanna Lagerlund.” - Qreds jury

Fullständiga villkor

  • Stipendiaterna utses av en jury vars samtliga deltagare arbetar på Qred. Juryns beslut är finalt och går inte att överklaga.
  • Stipendiet är på 10 000 kr där den fullständiga summan betalas ut vid ett tillfälle, det vill säga ej ut periodiskt
  • För att säkerställa legitimiteten på de sökande kommer även en identitetskontroll att göras på stipendiaterna. Genom att ansöka godkänner man att Qred genomför sådana kontroller.
  • Eventuellt vinstskatt betalas av vinnaren.
  • ANSÖKNINGSPERIOD: För att ha möjlighet att kvalificera och vinna ett Qred’s Stipendiet måste den ansökande ansöka om Stipendiet inom den angivna ansökningsperioden 13 september - 4 januari, 2024.
  • ANSÖKAN: För att ha möjlighet att kvalificera och vinna Stipendiumet måste den ansökandes ansökan vara fullständig och innehålla korrekta uppgifter (se “Ansökan”).
  • DEN ANSÖKANDE: Qred behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR") och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Genom att dela denna information med Qred, godkänner jag Qreds behandling av personuppgifter. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, läs mer i vår Integritetspolicy.
Ansök nu!