Techarenan: Hittade en lucka i finansmarknaden – nu ska Qred bli störst i Europa

12/8/2021

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download