Sveriges snabbast växande fintechföretag släpper kvartalsrapport

Stockholm
30/11/2020
Svenska fintechföretaget Qred släpper idag rapport för årets tredje kvartal. Rapporten visar att intäkterna har ökat med 41% och rörelseresultatet ökat med 54%. Återigen har Qreds digitala affärsmodell visat sig vara effektiv under tider som dessa.

Stockholm, den 30 november, 2020 - Idag släpper fintechbolaget Qred sin rapport för årets tredje kvartal och visar på starka siffror. Qreds soliditet är fortsatt stark. Detta till följd av bland annat en riktad nyemission på 40 mkr under kvartalet och dessutom genom nya återköp av obligationer. Aktiva användare per månad är nu fler än 8000. Utöver det har intäkterna ökat med 41% och rörelseresultatet ökat med 54%.

“Vi har upplevt att under det tredje kvartalet har framtidstron gradvis återvänt, vilket resulterat i en ökad efterfrågan på företagslån. Vi tror att marknaden kommer fortsätta att normaliseras under de kommande kvartalen, även om tillfälliga toppar och nya åtgärder kan skapa viss oro.” säger Emil Sunvisson, VD på Qred.

Under perioden har man inlett en intensiv expansionsfas som inleddes med en lansering av en ny marknad; Belgien. Utöver det har företaget efter kvartalets slut även fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva betaltjänster. Mitt under rådande pandemi satsar Qred på utveckling av nya produkter och har passat på att anställa över 50 nya medarbetare och har nu runt 100 anställda.

“Jag är mycket stolt över att vi trots alla nya satsningar fortsätter att leverera ett positivt rörelseresultat i stormiga tider. Licensen öppnar en helt ny värld för oss. Vi får nu access till bankernas gränssnitt och kan dessutom erbjuda våra egna kunder att initiera bankbetalningar från Qreds plattform. Dessutom har vi kunnat fortsätta att rusta för framtiden genom att anställa många nya kompetenta medarbetare för att tillsammans utveckla framtidens finansiella produkter för att underlätta för småföretagare,” fortsätter Emil.

Rapporten i korthet:

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Juli – september 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 41,4% till 67,0 mkr (47,4)
 • Ränteintäkterna minskade med 32,4% till 41,2 mkr (61,0)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 34,7 mkr (0,0)
 • Rörelseresultatet ökade med 54,3% till 9,8 mkr (6,4)
 • Periodens resultat uppgick till 8,0 mkr (4,8)

Januari – september 2020

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 24% till 8 104 (6 600)
 • Rörelsens intäkter ökade med 63,1% till 226,4 mkr (138,8)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 75,4 mkr (0,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 7,7% till 149,0 mkr (161,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till  30,2 mkr (23,7)
 • Periodens resultat uppgick till 27,0 mkr (19,8)
 • Låneportföljen minskade med 14% till 537,1 mkr (626,7)

Väsentliga händelser juli – september 2020

 • Qred har på extra bolagsstämma den 8 september beslutat att tillföra 40 mkr genom en riktad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner.
 • Qred har återköpt obligationer med ett nominellt värde på EUR 6,3 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 100 procent av obligationernas nominella värde.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har fortsatt sin geografiska expansion och öppnade under oktober upp för Belgiska småföretag.
 • Qred AB har erhållit tillstånd att få bedriva betaltjänster. Licensen inkluderar bl.a.både betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Services, PIS) och kontoinformationstjänster (Account Information Services, AIS).

För att läsa rapporten i sin helhet, vänligen besök: https://investor.qred.com/

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download