Realtid: Qred: ”Vi är världsmästare på kreditscoring”

22/10/2020

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download