Qreds intäkter ökade med 44%

28/2/2022

Stockholm, 28 februari 2022 - Qred fortsätter att växa med lönsamhet. Rörelsens intäkter ökade under delårsperioden med 44% till 105,7 mkr och periodens resultat uppgick till 10,7 mkr.

Qred genomförde under kvartalet en riktad nyemission till Nordic Capital Evolution Fund, vilket möjliggör fortsatt expansion och utveckling av nya smarta tjänster och produkter som förenklar livet för småföretagare. Efter nyemissionen uppgår bolagets soliditet till 45,5%.

Qred startade tidigt 2022 verksamhet riktat mot norska småföretag och därmed blir Qred det första fintechbolaget inom finansiering och betalning till småföretag med täckning över hela Norden, i tillägg till Nederländerna och Belgien.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Oktober - december 2021

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 44% till 13 483 (9 498)
 • Rörelsens intäkter ökade med 44% till 105,7 mkr (73,6)
 • Provisionsintäkterna ökade med 85% till 66,3 mkr (35,8)
 • Ränteintäkterna ökade med 11% till 51,4 mkr (46,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,0 mkr (3,6)
 • Periodens resultat uppgick till 10,8 mkr (2,5)

Januari - december 2021

 • Rörelsens intäkter ökade med 25% till 372,6 mkr (298,0)
 • Provisionsintäkterna ökade med 102% till 224,9 mkr (111,3)
 • Ränteintäkterna minskade med 6% till 187,6 mkr (199,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 15,8 mkr (31,8)
 • Periodens resultat uppgick till 17,0 mkr (29,4)

Väsentliga händelser oktober - december 2021

 • Som en följd av tidigare avtal med Nordic Capital Evolution Fund beslutade  bolagsstämman i Qred Holding AB (publ) den 21 december 2021 att öka Bolagets aktiekapital med 1 106 899 kronor genom en riktad nyemission av 758 150 stamaktier serie B till Cidron Gallo 2 S.à.r.l.
 • Bolagsstämman valde Per Widerström, Joakim Lundvall och David Samuelson till nya styrelseledamöter. Per Widerström valdes till styrelsens ordförande.
 • Qred har sålt egna obligationer till ett nominellt värde av EUR 4,7m.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har lanserat digitala och smarta företagslån i Norge.

Emil Sunvisson, VD på Qred kommenterar

Det är med oro som vi följer den pågående invasionen av Ukraina som för tankarna tillbaka till det kalla kriget. Vi har ingen personal i Ukraina, men vi är flera som har släkt och vänner som är kvar i landet och våra tankar går till alla de som drabbas. Även om Qred eller de flesta av våra kunder inte direkt påverkas av de nuvarande oroligheterna så är de långsiktiga konsekvenserna svåra att överblicka. Det är därför viktigt att även vi som företagare värnar om frihet, transparens och ett demokratiskt rättssystem.

2021 har varit ännu ett starkt år för Qred och vi fortsätter växa med lönsamhet - både i Sverige och internationellt. Fokus kommer även framöver vara på skalbar tillväxt som drivs av kundvänliga produkter kombinerat med riktigt bra kundservice.

Jag är oerhört nöjd med att Qred från och med tidigt 2022 även finns i Norge. Norska småföretagare har länge varit en grupp som de traditionella bankerna underprioriterat, som nu får tillgång till smidig och enkel finansiering online. Därmed finns Qred i hela Norden i tillägg till Nederländerna och Belgien.

Vi satsar fortsatt stort på vidareutvecklingen av våra produkter som ska göra finansiering enklare för småföretag. Som tillägg till våra företagslån lanserade vi förra året Qred VISA som gör det möjligt att få företagets löpande inköp på faktura med upp till 45 dagars kostnadsfri kredit. Under året kommer vi lägga till många smarta funktioner för betalningar som förbättrar våra kunders likviditet samtidigt som vi helt automatiserar bokföringen.

4 av 5 nya arbetstillfällen skapas av småföretag. Här gör Qred en skillnad. Med hjälp av vår plattform för finansiering skapar vi genom våra kunder idag 10 nya jobb om dagen, 7 dagar i veckan. Dessutom har vi Sveriges nöjdaste kunder enligt Trustpilot.

För att läsa hela rapporten vänligen besök: Bokslutskommuniké 2021

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download