Qreds bokslutskommuniké: har hjälpt över 10 000 småföretagare i Coronan

26/2/2021

2020 är ett år vi sent kommer att glömma. Idag släpper Qred sin bokslutskommuniké för fjolåret. Pandemin till trots rapporterar företaget ett starkt resultat och ökade intäkterna med 56 % jämfört med föregående år. Under 2020 har Qred hjälpt fler än 10 000 småföretag - ett segment som drabbats hårt av coronautbrottet och påföljande restriktioner. 

Stockholm, 26 februari, 2021 - Idag släpper fintechbolaget Qred sin rapport för förra årets fjärde kvartal. Under ett år kantat av pandemi och restriktioner har Qred hjälpt över 10 000 småföretagare på sex marknader. Företaget rapporterar även en ökning av rörelsens intäkter på 56 % jämfört med föregående år och att antalet aktiva användare steg med 29 %. Dessutom har Qred under året anställt fler än 60 nya personer och därmed nästan dubblat antalet medarbetare. 

“När jag sammanfattar 2020 kan jag nöjt konstatera att våra intäkter har fortsatt växa i raketfart. Under kvartalet har majoriteten av våra lån varit förmedlade lån till våra partnerbanker, vilket innebär att vi kunnat optimera kapitalallokering, för att möjliggöra tillväxt på etablerade och nya marknader samtidigt,” säger Emil Sunvisson, VD på Qred. 

Tidigt förra kvartalet fortsatte Qred som geografiska expansion när man lanserade i Belgien. I november fick även Qred tillstånd från Finansinspektionen att bedriva betaltjänster (AIS/PIS). Detta öppnar upp för företaget att erbjuda nya typer av tjänster till sina kunder. 

“Vårt mål är att tillhandahålla enkla produkter som gör det enklare för småföretagare att hantera sin vardagsekonomi. Vi lanserade nyligen vårt nya API som gör det möjligt för våra partners att sömlöst integrera Qreds tjänster till sina egna plattformar,” fortsätter Emil Sunvisson. 

Q4 i korthet

Oktober – december 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 39,6% till 74,7 mkr (53,5)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 35,8 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 28,1% till 46,4 mkr (64,5)
 • Rörelseresultatet minskade med 35,2% till 5,1 mkr (7,9)
 • Periodens resultat uppgick till 2,5 mkr (8,2)

Januari – december 2020

 • Antalet aktiva användare ökade med 29% till 9 498 (7 387)
 • Rörelsens intäkter ökade med 56,5% till 301,0 mkr (192,3)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 111,3 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 11,9% till 199,1 mkr (226,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,6 mkr (31,7)
 • Periodens resultat uppgick till 29,4 mkr (28,0)
 • Låneportföljen minskade med 15% till 553,7 mkr (654,5)

Väsentliga händelser oktober – december 2020

 • Qred har fortsatt sin geografiska expansion och öppnade under oktober upp för Belgiska småföretag.
 • Qred AB har erhållit tillstånd att få bedriva betaltjänster. Licensen inkluderar bl.a. betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Services, PIS) och kontoinformationstjänster (Account Information Services, AIS).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.


Rapporten finns att hitta på Qreds hemsidan eller på följande länkar: rapport och presentation.


Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com