Qred släpper rapport för Q4: fortsätter att växa

26/2/2021

Qred släpper idag sin delårsrapport för fjolårets fjärde kvartal och rapporterar fortsatt tillväxt trots ett år kantat av pandemi. Fintechbolaget rapporterar en ökning av rörelsens intäkter på 56,5% jämför med föregående år. Under 2020 hjälpte Qred fler än 10 000 småföretag - ett segment som drabbats av coronautbrottet och påföljande restriktioner.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Oktober – december 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 39,6% till 74,7 mkr (53,5)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 35,8 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 28,1% till 46,4 mkr (64,5)
 • Rörelseresultatet minskade med 35,2% till 5,1 mkr (7,9)
 • Periodens resultat uppgick till 2,5 mkr (8,2)

Januari – december 2020

 • Antalet aktiva användare ökade med 29% till 9 498 (7 387)
 • Rörelsens intäkter ökade med 56,5% till 301,0 mkr (192,3)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 111,3 mkr (1,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 11,9% till 199,1 mkr (226,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,6 mkr (31,7)
 • Periodens resultat uppgick till 29,4 mkr (28,0)
 • Låneportföljen minskade med 15% till 553,7 mkr (654,5)

Väsentliga händelser oktober – december 2020

 • Qred har fortsatt sin geografiska expansion och öppnade under oktober upp för Belgiska småföretag.
 • Qred AB har erhållit tillstånd att få bedriva betaltjänster. Licensen inkluderar bl.a. betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Services, PIS) och kontoinformationstjänster (Account Information Services, AIS).

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Emil Sunvisson, VD och grundare kommenterade: 

Qred har under pandemi-året 2020 har kunnat hjälpa fler småföretag än någonsin. Bara under 2020 har vi hjälpt över 10 000 företag. Dessa företag är i huvudsak små med upp till 10 anställda. Dessa företagare hade redan tidigare, innan pandemin, alltför ofta svårt att ta del av bankernas låneverksamhet, då storleken på lånen gör att intäkterna inte motsvarat kostnaderna för hantering.

Qred har utvecklat en digital plattform som med hög automatisering möjliggör behandling av ett mycket stort antal ansökningar med relativt få resurser. Med hjälp av vår plattform kanaliserar vi pengar från våra partnerbanker till de företag där de gör som mest nytta. Genom vår finansiering skapar våra kunder i snitt 10 nya jobb om dagen, 7 dagar i veckan.

Under 2020 har andelen företagslån på egen balansräkning minskat kraftigt och andelen lån förmedlade till partnerbanker har ökat kraftigt. Det innebär att vi kunnat optimera företagets kapitalbindning för att möjliggöra tillväxt i både befintliga och nya marknader.

Med vår nya AIS/PIS-licens blir Qred ett reglerat företag vilket möjliggör utveckling av nya tjänster. Målet är att erbjuda enkla produkter som gör det enklare för småföretag att hantera sin finansiering. Vi har t.ex. nyligen lanserat ett nytt gränssnitt (API) som möjliggör för våra samarbetspartners att sömlöst integrera Qreds tjänster i sina egna plattformar. 

När jag sammanfattar 2020 kan jag konstatera att omsättningen ökade med 56% samtidigt som våra räntebärande skulder minskade med 54% och rörelseresultatet ökade jämfört med 2019.

Rapporten i sin helhet samt mer information finns på Qreds hemsida eller på dessa länkar: rapport och presentation.


För mer information, vänligen kontakta:

Andrea Gyllencreutz Romander, Head of Investor Relations

+46 730 92 66 07, andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson, CEO

+46 708 109 735, emil.sunvisson@qred.com

Mia Rosén, CFO

+46 705 901 39, mia.rosen@qred.com


Legal disclaimer
Denna information är sådan information som Qred Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari, kl 09:00 CET.

Om Qred
Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är nu Sveriges snabbast växande fintechföretag samt marknadsledande i Norden. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred lånat ut mer än 3 miljarder kronor till växande företag och därmed skapat fler än 5000 jobb. Vårt egna, helautomatiserade kreditsystem gör det möjligt för oss att snabbt tillhandahålla företagare med det som behövs för dem att kunna växa sina verksamheter. För att läsa mer, vänligen besök: Om Qred


Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com