Qred rapporterar 46 % i ökade intäkter under Q3

12/11/2021

Delårsrapport 3e kvartalet 2021

Qred fortsätter att växa med lönsamhet. Rörelsens intäkter under delårsperioden ökade med 46% och rörelseresultatet uppgick till 7,2 mkr. 

Stora satsningar görs inom utveckling av nya smarta tjänster och produkter som förenklar livet för småföretagare. Qred har under delårsperioden lanserat ett kreditkort som ger småföretagare upp till 45 dagars kostnadsfri kredit samtidigt som vi hjälper företagare att få bättre kontroll och förståelse för sin finansiella situation. 

Qred har tecknat avtal med Nordic Capital Evolution Fund rörande investering i Qred. Investeringen sker i partnerskap med Qreds ledning och grundare. Målsättningen är att utveckla nya tjänster riktade mot företag och att fortsätta expandera verksamheten i Europa. Investeringen är beroende av Finansinspektionens ägarprövning och tillträde förväntas ske under det första kvartalet 2022.

Istället för att ställa ut krediter har Qred valt att förmedla allt fler krediter till tredje part, vilket resulterade i att provisionsintäkterna ökade med 76% medan ränteintäkterna endast ökade med 15%. 

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

Juli - september 2021

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 48% till 12 568 (8 469)
 • Rörelsens intäkter ökade med 46% till 98,5 mkr (67,4)
 • Provisionsintäkterna ökade med 76% till 61,1 mkr (34,7)
 • Ränteintäkterna ökade med 15% till 47,3 mkr (41,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 mkr (10,1)
 • Periodens resultat uppgick till 5,6 mkr (8,0)

Januari - september 2021

 • Rörelsens intäkter ökade med 19% till 266,9 mkr (224,4)
 • Provisionsintäkterna  ökade med 100% till 158,6 mkr (79,3)
 • Ränteintäkterna minskade med 9% till 136,3 mkr (149,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till  8,7 mkr (28,1)
 • Periodens resultat uppgick till 6,3 mkr (27,0)

Väsentliga händelser juli - september 2021

 • Qred tecknade den 8e september 2021 avtal med Nordic Capital Evolution Fund rörande investering i Qred Holding AB (publ). 
 • Bolagsstämman i Qred Holding AB (publ) beslutade den 18 augusti 2021 att öka Bolagets aktiekapital med 41 975 kronor genom en nyemission av 28 750 stamaktier för att använda som vederlag i ett förvärv av samtliga utestående minoritetsaktier i Qred Factoring AB.
 • Qred har sålt egna obligationer till ett nominellt värde av EUR 5.0m.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har sålt egna obligationer till ett nominellt värde av EUR 4.7m.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Qreds hemsida: https://www.qred.se/bolagsinformation

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download