Qred ökar intäkterna med 55 %

19/8/2022

Qred visar fortsatt stark tillväxt. Ökade kreditförluster belastar kvartalets resultat. Qred har under kvartalet både emitterat nya stamaktier och omfinansierat en senior säkerställd obligation. Qred är därmed i en god position för att kunna leverera fortsatt tillväxt och utveckla nya tjänster de kommande åren. Rörelsens intäkter ökade under delårsperioden med 55% till SEK 137,0m och periodens resultat uppgick till SEK -9,2m.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

April - juni 2022

 • Rörelsens intäkter ökade med 55% till SEK 137,0m (88,3)
 • Provisionsintäkterna ökade med 41% till SEK 74,3m (52,8)
 • Ränteintäkterna ökade med 49% till SEK 67,6m (45,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till SEK -12,2m (2,7)
 • Periodens resultat uppgick till SEK -9,2m (2,1)

Januari - juni 2022

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 35% till 15 568 (11 545)
 • Rörelsens intäkter ökade med 51% till SEK 254,8m (168,4)
 • Provisionsintäkterna ökade med 49% till SEK 145,5m (97,5)
 • Ränteintäkterna ökade med 41% till SEK 125,8m (89,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till SEK -11,1m (1,5)
 • Periodens resultat uppgick till SEK -8,4m (0,7)
 • Låneportföljen ökade med 74% till 1029,7 mkr (590,9)

Väsentliga händelser april - juni 2022

 • Qred har i april 2022 lanserat en ny B2B-betaltjänst som tillåter företag att betala fakturor med Qred VISA.
 • Som en del av tidigare avtal med Nordic Capital Evolution Fund beslutade bolagsstämman i Qred Holding AB (publ) den 19 april 2022 att öka Bolagets aktiekapital med 1 106 899 kronor genom en riktad nyemission av 758 150 stamaktier serie B till Cidron Gallo 2 S.à.r.l.
 • Qred Holding AB (publ) har den 13 april 2022 emitterat en senior säkerställd obligation på EUR 40m  och har löst in den obligation som emitterades 2019.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Emil Sunvisson, VD på Qred, kommenterar:

Qred har levererat ett starkt andra kvartal trots ökad oro i omvärlden. Våra intäkter har fortsatt att öka och omsättningen steg med hela 55% i jämförelse med samma period i fjol. Antalet aktiva användare per månad (MAU) ökade dessutom med 35%. Resultatet för perioden slutade på SEK -9,2m, framförallt till följd av ökade kreditförluster. Det kan inte ha förbigått någon att årets andra kvartal har kantats av stora marknadsförändringar. Nu har vi sett de första samhällsekonomiska effekterna av kriget i Ukraina och den stigande inflationen. En bidragande faktor till ökade betalningssvårigheter bedöms också vara att småföretag drabbas när de statliga pandemistöden dras in, upphör och i vissa fall behöver betalas tillbaka. 

I stort - och inte minst i techsektorn -  har marknaden upplevt en dramatisk vändning. Vi ser hur fler och fler branschkollegor säger upp anställda, skär ner kostnader och ställer om sina verksamheter från tillväxt mot lönsamhet, samtidigt som investerare ställer allt hårdare krav för att göra nya investeringar. Trots detta har Qred kunnat visa på stark tillväxt, expandera vårt produktutbud och utöka vår personalstyrka.

Sedan start har Qreds mål varit att växa med lönsamhet, vilket vi också har varit förunnade att kunna leverera år efter år. Att nå detta mål även för 2022 är givetvis en utmaning som kommer att ställa hela organisationen på prov.

Qreds ambition är att försöka hjälpa så många småföretag som bara är möjligt. Med tanke på den osäkra omvärldssituationen kommer vi att anpassa vår utlåning för att möta den nya situationen. 

Vi är övertygade om att att våra digitaliserade tjänster i kombination med avancerade algoritmer kommer göra att Qred fortsatt kommer att stå sig väl i konkurrensen - även i ett tuffare klimat.

I och med fjolårets investering från Nordic Capital och vårens omfinansiering av Qreds företagsobligation så har vi stärkt balansräkningen och ökat soliditeten till 47% och har en solid bas att bygga från trots kvartalets förluster. 

Vi är väldigt stolta över att ha  ha hjälpt tiotusentals småföretag under Coronapandemin som annars kanske inte överlevt under den påfrestande perioden. På den punkten kommer inget att ändras och vi  är fast beslutna att fortsätta hjälpa detta eftersatta och bortprioriterade segment. Med stark framtidstro  kommer vi att fortsätta att stödja småföretag, även när det stormar och de gamla bankerna vänder ryggen till. 

För att läsa hela rapporten, vänligen besök: https://www.qred.se/bolagsinformation

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download