Qred ökar intäkter med 90% under första kvartalet 2020

28/5/2020

Qred växte kraftigt under årets första kvartal och intäkterna ökade med 90 %. Dessutom ökade antalet månatliga användare på plattformen med 47 % från föregående år. I början av mars blev Qred utsedda av Financial Times till Sveriges snabbast växande företag och placerades på 8e plats i Europa på den årliga listan över Europas 1000 snabbast växande företag.

Från mitten av mars ändrades situationen på marknaden till följd av pandemin orsakad av coronavirusets utbrott. Qreds digitaliserade affärsmodell har bidragit till att effekterna kunnat pareras på ett positivt sätt.

“Vi har kunnat bemöta de begränsningar i rörligheten som coronautbrottet orsakat tack vare vår digitaliserade process och molnbaserade affärsmodell. Dessutom har vi en balanserad kundbas som sträcker sig över många branscher vilket sprider risken ytterligare”, säger Andrea Romander på Qred.

Pandemin har dock skapat en osäkerhet i ekonomin och betalningsförmågan för bolagets kunder kommer med stor sannolikhet att försämras. Således har en extra avsättning av engångskaraktär på SEK 32,6 m gjorts för förväntade, men ännu ej konstaterade, kreditförluster. Qred har under perioden återköpt obligationer, vilket har skapat extra intäkter av engångskaraktär på SEK 18,0 m.

Januari - mars 2020 i korthet:
Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 47% till 7 811 (5 318)
 • Låneportföljen ökade med 41% till 603,8 mkr (421,8)
 • Ränteintäkterna ökade med 26,1% till 59,0 mkr (46,8)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 15,2 mkr (0)
 • Rörelsens intäkter ökade med 90 % till 82,3 mkr (43,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -12,3 mkr (7,4)
 • Periodens resultat uppgick till -13,2% mkr (6,4)
 • Låneportföljen ökade med 41% till 603,8 mkr (421,8)

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

 • Utbrottet av Corona-pandemin i slutet av kvartalet har avsevärt påverkat verksamheten. Skärpta krav på låntagarna har resulterat i en minskning i nyutlåningen efter utbrottet.
 • Extra kreditförlustreserver på 32,6 mkr för förväntade, men ännu inte bekräftade, kreditförluster belastade kvartalet.
 • Qred har ökat förmedling av kunder till tredje part, vilket innebär att lånen  finansieras utanför Qreds balansräkning. Som ett resultat har provisionsintäkterna ökat kraftigt under delårsperioden. Arrangemanget innebär att Qred kan fortsätta växa på ett skalbart sätt utan att öka balansräkningen.
 • Qred har återköpt obligationer med ett nominellt värde på EUR 7,3 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 75,75 procent av obligationernas nominella värde. Köpet resulterade i en inkomst om 18,0 mkr.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har efter delårsperioden återköpt ytterligare obligationer med ett nominellt värde på EUR 4,3 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 79,53 procent av obligationernas nominella värde. Köpet resulterade i en inkomst om 8,7 mkr.
 • Qred Holding AB (publ) publicerade ett obligationsprospekt och ansökte om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm.
 • Årsstämman som tidigare var utsatt till den 28e maj har flyttats fram till den 30e juni 2020 kl 9:00.

Hela rapporten finns att hitta på: https://investor.qred.com/

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download