Qred ökar antalet kunder med 44%

13/8/2021
Qred, Nordens ledande företag inom finansiering till småföretagare fortsätter växa och visar åter lönsamhet under andra kvartalet. Antalet aktiva användare har under perioden stigit till 11 545 stycken, vilket innebär en ökning med 44 %.

Stockholm, 13 augusti 2021 - Andra kvartalet visar att marknaden för företagslån håller på att återhämta sig efter att ha påverkats negativt av pandemin under en längre tid. Antalet aktiva användare, det vill säga det antal företag som vid periodens slut aktivt använde Qred för finansiering genom lån och/eller factoring, ökade med 44 %. 


“Allt fler småföretag vänder sig till Qred för att finansiera expansion av sin verksamhet. Vi är stolta över att kunna ge kraft till de för samhället viktiga småföretagarna nu när världen öppnar upp mer och mer.” säger Emil Sunvisson, VD på Qred. 


Det är inte bara antalet kunder som ökat utan även antalet anställda på Qred har ökat markant. Jämfört med första halvåret 2020 har antalet som är anställda hos företaget ökat med 52 % till 106 stycken (medeltalet under kvartalet). Det gör att Qred kan investera resurser i att bygga nya produkter för att ytterligare stärka kundupplevelsen. 


Under kvartalet meddelade även företaget att man har för avsikt att lansera ett kreditkort specifikt framtaget för småföretagare under årets tredje kvartal. Qred har tidigare erhållit tillstånd från Finansinspektionen och har nyligen erhållit Principal Membership med Visa. Kortet kommer med en rad efterfrågade funktioner som hantering via app, beviljad kredit i realtid och förbättrade möjlighet att kontrollera företagets utgifter.


“Utvecklingen inom smarta betal- och kredittjänster har gått väldigt snabbt på konsumentsidan. Småföretagen har tyvärr blivit förbisedda - något som vi nu ändrar på med Qreds kreditkort. Det är många som redan skrivit upp sig på väntelistan och vi ser fram emot att börja skicka ut korten till våra kunder under Q3.” fortsätter Emil.


Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

April - juni 2021

 • Rörelsens intäkter ökade med 8% till 88,3 mkr (81,6)
 • Provisionsintäkterna ökade med 99% till 52,8 mkr (26,5)
 • Ränteintäkterna minskade med 10% till 45,2 mkr (50,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 mkr (37,1)
 • Periodens resultat uppgick till 2,1 mkr (32,2)

Januari - juni 2021

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 44% till 11 545 (8 014)
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 168,4 mkr (157,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 19% till 89,0 mkr (109,4)
 • Provisionsintäkterna  ökade med 127% till 97,5 mkr (42,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till  1,5 mkr (18,0)
 • Periodens resultat uppgick till 0,7 mkr (19,0)
 • Låneportföljen minskade med 2% till 590,9 mkr (604,1)

Väsentliga händelser april - juni 2021

 • Årsstämman utsåg Sean Cory till styrelseordförande.
 • Qred har sålt obligationer till ett nominellt värde av EUR 2.0m.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Qred har erhållit Principal Membership med Visa och avser att lansera ett kreditkort med innovativa funktioner riktat mot småföretag under Q3 2021.

Läs rapporten i sin helhet här: Rapport Q2 eller i presentationsform här: Presentation Q2

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download