Qred kallar till bolagsstämma

29/4/2020

Qred kallar till bolagsstämma
Qred Holding AB (publ) (“Qred”) kallar aktieägare till ordinarie bolagsstämma kl 09:00 den 28 maj 2020 i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm. Kallelsen finns i sin helhet på Qreds hemsida eller på denna länk.

Qred publicerar årsredovisning
Idag publicerar även Qred sin årsredovisning för 2019. Årsredovisningen i sin helhet samt mer information finns att läsa på Qreds hemsida eller på denna länk.

Qred gör extra reservering för kreditförluster på 32,6 mkr.
Till följd av Coronautbrottet förväntas kreditförlusterna för redan utgivna lån att öka. En extra avsättning på 32,6 mkr kommer att göras i det första kvartalet för förväntade men ännu ej konstaterade kreditförluster.

Qred pausar preferensaktieprogram fram till november
Många preferensaktieägare har begärt inlösen av preferensaktier efter Coronautbrottet. Inlösen är villkorat av styrelsens beslut. Av de preferensaktieägare som begärt att få inlösen i maj (totalt 2953 aktier, motsvarande 29,5 mkr) har styrelsen beslutat att 50% av begärt antal aktier ska inlösas. Anledningen är att skydda bolagets verksamhet.  Inga ytterligare preferensaktier kommer att lösas in eller emitteras före november 2020. Styrelsen kommer till bolagsstämman 28 maj 2020 föreslå att utdelning på befintliga preferensaktier ska utgå som vanligt.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andrea Romander
Head of Communications            
0730 92 66 07 | andrea.romander@qred.com

Emil Sunvisson
VD
emil.sunvisson@qred.com

Mia Rosén
CFO
mia.rosen@qred.com

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download