Qred i nytt samarbete med Ehandel

Stockholm
3/2/2021

Qred inleder ett nytt samarbete med portalen och communityn Ehandel, där målet är mer tillgänglig finansiering för e-handlare. Att handla online och använda sig av hemleveranser har under det senaste året ökat markant. Genom det nya partnerskapet ska Qred och Ehandel tillhandahålla resurser och verktyg för att supportera utvecklingen.

Stockholm, 3 februari 2021 - Qred fortsätter att utöka antalet partnerskap och inleder nu ett samarbete med plattformen Ehandel och deras medlemstjänst Edge. Ehandel är en community och mötesplats för alla som arbetar och verkar inom digital handel. Ehandel och Qred kommer tillsammans tillhandahålla erbjudanden för plattformens medlemmar för att ytterligare hjälpa dem att investera i sin utveckling.  

“E-handel som bransch slog många rekord under förra året. Vi har sett att många av våra medlemmar utvecklat och anpassat sina verksamheter efter omständigheterna. Ibland är företagslån en förutsättning för att man ska kunna göra detta. Därför känns samarbetet med Qred mycket bra och ytterst aktuellt både för våra medlemmar och oss”, säger Johan Svensson, VD på Ehandel.

Att svenskars köpbeteende har ändrats och i många fall förflyttats online kan, inte helt oväntat, förklaras av Coronans utbrott. I november i fjol ökade e-handeln med 25 % enligt en undersökning från HUI och Postnord. Samma undersökning visar också att 85 % av Sveriges befolkning handlade online under november.

“Digitalisering och onlinehandel har det senaste året blivit en naturlig beståndsdel av de flesta branscher. Att börja arbeta tillsammans med Ehandel för att stötta utveckling av framtidens digitala handel är för oss en given väg att gå”, säger Helena Rissel, Partnership Manager på Qred.

Partnerskapet inleddes i januari 2021.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download