Qred Holding AB (publ) genomför riktad nyemission

20/12/2022

Stockholm, 20 december, 2022 - Styrelsen i Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685, har beslutat att utnyttja den återstående rätten att genomföra en riktad nyemission till Nordic Capital Evolution vilket tillför Qred totalt EUR 10 000 000. Nyemissionen är riktad till, och kommer att tecknas till fullo av, Nordic Capital Evolution. Beslutet har fattats med bemyndigande av bolagsstämman den 30 maj 2022.

Qred kommer att erhålla ytterligare 10 miljoner euro i eget kapital, vilket kommer att möjliggöra fortsatt tillväxt genom fortsatt utökning av bolagets finansiella plattform för småföretagare samt utrullning av Qreds kreditkort och factoringprodukter på ytterligare marknader.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download