Qred Holding AB (publ) genomför en riktad nyemission till ett värde av SEK 40 000 000

8/9/2020

Aktieägarna i Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har idag på en extrainsatt bolagsstämma godkänt styrelsens förslag, annonserat den 24 augusti 2020, att tillföra Bolaget SEK 40 000 000 genom en riktad nyemission om 400 000 stamaktier till en teckningskurs om SEK 100 per aktie (”nyemissionen”). Nyemissionen är riktad till, och fulltecknad av, den nya investeraren International One Design Group AB.

Author

Andrea Romander
Head of Brand & Communications
Qred AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil