Qred Holding AB (publ) beslutar att genomföra en riktad nyemission till ett värde av SEK 40,000,000, villkorat aktieägarnas godkännande

24/8/2020

Styrelsen i Qred Holding AB (publ), org. nr. 559031-0685 (”Bolaget"), har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 400 000 stamaktier till en teckningskurs om SEK 100 per aktie (”nyemissionen”), vilket tillför Bolaget totalt SEK 40 000 000. Nyemissionen är riktad till, och kommer att tecknas till fullo av, den nya investeraren International One Design Group AB.

Nyemissionen är villkorad godkännande av Bolagets aktieägare på en extrainsatt bolagsstämma den 8:e september 2020.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download