Qred återköper obligationer för att stärka det egna kapitalet

27/3/2020

Qred Holding AB (publ) (“Företaget”) har återköpt obligationer till ett nominellt värde om EUR 7 300 000.

Återköpet avser Företagets seniora säkerställda obligation med ett nominellt belopp om  EUR 40 000 000 (ISIN: SE001250726). Obligationen har en rörlig ränta motsvarande EURIBOR 3m plus 8,5 procent och förfaller till betalning i juni 2022. Den genomsnittliga köpeskillingen motsvarar 75,75 procent av obligationens nominella belopp. Företaget innehar efter förvärven ett nominellt belopp om EUR 7 300 000.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download