Öppet brev till Per Bolund och Sveriges regering

23/3/2020
Fintech-bolagen kan bidra till att rädda svenska småföretag

Mot bakgrund av den nuvarande Corona-pandemin och dess allvarliga återverkningar på ekonomin beräknar vi att ett betydande antal små och medelstora företag sannolikt kommer att tvingas i konkurs på grund av likviditetsbrist. Vi vill ta tillfället i akt att föreslå konkreta åtgärder som kan rädda många tusen småföretag från förestående konkurs.

Vår nyligen genomförda undersökning bland våra aktiva svenska kunder  med upp till 10 anställda visar att hela 60% är oroade eller mycket oroade av konsekvenserna på den egna verksamheten till följd av den minskade affärsverksamheten.

Vi har noga följt Regeringens förslag för att motverka pandemins effekter i svenskt näringsliv, och anser att de åtgärder som vidtagits för att adressera likviditetsbristen i de allra minsta företagen inte kommer att få önskad effekt.

Vår bedömning är att de flesta av regeringens förslag i första hand gynnar större företag. Att tillföra likviditet till de traditionella bankerna kommer sannolikt inte medföra att småföretag får större likviditet. Bankerna har i decennier försummat de minsta företagen och saknar tyvärr förmåga eller intresse av att finansiera mikroföretag. Exportkreditnämnden är inte en relevant finansieringskälla för alla våra småföretag inom t.ex. restaurang, bygg och transport. ALMI fyller en viktig samhällsroll, men saknar tyvärr den teknologin och utformning av processen som nu krävs för sätta in snabba insatser i stor skala och det finns en risk att ALMIs stöd inte hinner fram i tid.

Idag finns det flera etablerade digitala aktörer som specialiserat sig på företagslån till de allra minsta företagen. Trots relativt hög finansieringskostnad har de digitala processerna möjliggjort att ett mycket stort antal lån med relativt små belopp kan hanteras effektivt och med lönsamhet. Fintech-bolagen är idag den enda möjligheten att på kort tid kunna tillföra småföretagen nödvändig likviditet för att undvika en kraftig uppgång i antalet konkurser.

De beräkningar som vi gjort visar att bara de lån som Qred ger ut har skapat 10 nya arbetstillfällen per dag, 7 dagar i veckan. Med hjälp av digitala processer och algoritmbaserad kreditbedömning kan verksamheten snabbt ökas. Dock hämmar tillgången på likvida medel oss att hjälpa ännu fler småföretag.

Vi uppmanar Regeringen att ta fram stödpaket som verkligen hjälper småföretagare och är villiga att diskutera hur Qred och andra fintech-företag kan bidra till att lösa krisen.

Emil Sunvisson
VD, Qred AB

Author

Andrea Romander
Head of PR
Qred AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Boilerplate

Founded in 2015 by entrepreneurs for entrepreneurs, Qred is now Sweden’s fastest growing fintech company according to Financial Times. Qred is the market leader in the Nordic region and has Sweden’s most satisfied customers according to Trustpilot. With operations in Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Brazil and Belgium - Qred has helped more than 25,000 companies Qred’s fully automated, proprietary credit scoring system allows us to quickly and competitively provide business owners with the power they need to grow. Right now, Qred is creating ten jobs a day, 7 days a week.


To read more about Qred, please visit: About Qred


Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är Sveriges snabbast växande fintechföretag enligt Financial Times. Qred är marknadsledare i Norden och har Sverigest nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred hjälpt över 25 000 företag. Qreds helautomatiserade kreditsystem gör det enklare och snabbare för företagare att få det kapital som behövs för att kunna växa. Just nu skapas tio jobb om dagen, sju dagar i veckan med hjälp av Qred.


För att läsa mer, vänligen besök: Om QredQeld is in 2015 opgericht door ondernemers, voor ondernemers. We zijn momenteel een van Europa's snelstgroeiende fintech-bedrijven en marktleider in de Scandinavische regio. Met vestigingen in Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Brazilië en België heeft Qeld reeds meer dan 30.000 bedrijven geholpen en 5.000 nieuwe banen gecreëerd. Ons volledig geautomatiseerde, gepatenteerde kredietsysteem stelt ons in staat om ondernemers snel en betrouwbaar de (financiële) kracht te geven die ze nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien.

Ga voor meer informatie naar: Over QeldVuonna 2015 yrittäjiltä yrittäjille perustettu fintech-yritys Qred on nykyään yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä Financial Timesin mukaan. Qred on pienyritysrahoituksen markkinajohtaja Pohjoismaissa ja sillä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat arvostelupalvelu Trustpilotin mukaan. Qred on toiminnallaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Brasiliassa ja Belgiassa auttanut jo yli 25 000 yritystä joustavalla rahoituksella. Qred tarjoaa automatisoidun luottojärjestelmän avulla yrityksille yksinkertaisesti ja nopeasti pääomaa liiketoiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä Qredin rahoitus auttaa luomaan 10 uutta työpaikkaa viikon jokaisena päivänä.

Lue lisää: Qredistä


Navigation

Navigation

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil