Fintechbolaget Qred rapporterar sitt högsta resultat hittills

31/8/2020
Qred släpper idag sin delårsrapport för januari till juni 2020. Trots ett halvår kantat av coronapandemin, rapporteras det högsta resultatet någonsin för Qred. Bakom resultatet ligger Qreds hållbara affärsmodell samt lägre kreditförluster än befarat.

Delårsrapport januari - juni 2020

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

April - juni 2020

 • Rörelsens intäkter ökade med 61% till 77,1 mkr (48,0)
 • Ränteintäkterna minskade med 46% till 28,9 mkr (53,6)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 45,8 mkr (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till  32,6 mkr (9,9)
 • Periodens resultat uppgick till 32,2 mkr (8,6)

Januari – juni 2020

 • Antalet aktiva månatliga användare ökade med 34% till 8 104 (6 029)
 • Rörelsens intäkter ökade med 74% till 159,4 mkr (91,4)
 • Ränteintäkterna minskade med 12% till 88,0 mkr (100,5)
 • Provisionsintäkterna uppgick till 61,0 mkr (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till  20,4 mkr (17,4)
 • Periodens resultat uppgick till 19,0 mkr (15,0)
 • Låneportföljen minskade med 28% till 370,3 mkr (517,1)

Väsentliga händelser april - juni 2020

 • Qred har på bolagsstämman den 30e juni beslutat om nyemission av stamaktier riktad till företagets anställda.
 • Qreds obligation har noterats på Nasdaq Stockholm.
 • Qred har återköpt obligationer med ett nominellt värde på EUR 7,6 m. Det genomsnittliga inköpspriset motsvarade 87 procent av obligationernas nominella värde. Köpet resulterade i en inkomst om 9,4 mkr.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma den 8 september. Styrelsen föreslår att tillföra 40 mkr i en riktad genom en riktad nyemission av stamaktier och teckningsoptioner.

Emil Sunvisson, VD på Qred:

Utsikterna har varierat kraftigt under det första halvåret 2020. I samband med coronautbrottet i slutet av det första kvartalet var utsikterna dystra med en eskalerande pandemi och masspermitteringar.

Situationen har dock snabbt förbättrats. Kreditförlusterna relaterade till pandemin kommer sannolikt inte att bli så omfattande som befarades i slutet av första kvartalet och efterfrågan på företagslån har gradvis återhämtat sig.

På sikt tror vi att pandemin kommer att ytterligare påskynda digitaliseringen av finansiella tjänster. I jämförelse med många ekonomier i Europa har Norden kommit relativt långt. Många andra marknader väntar fortsatt på den digitala revolutionen inom företagslån, vilket öppnar för möjlighet att bredda vårt erbjudande i nya geografier.

Genom fortsatt automatisering och investering i förbättrade och nya produkter bygger vi en nästa generations fintechbolag med teknik och småföretag i fokus.

Rapporten i sin helhet samt mer information finns att läsa på Qreds hemsida och på dessa länkar: rapport och presentation.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download