Finanswatch: Omfattende mandat for utvalg som skal gjennomgå finanstilsynsloven

14/9/2021

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download