Delårsrapport - Qred ökar utlåningen till småföretag med 88%

30/8/2019
Qreds nya delårsrapport visar fortsatt stark tillväxt första halvåret 2019. Verksamheten växer i både etablerade marknader som Sverige och Finland, samt i nya affärsområden som Danmark och Nederländerna. Gruppens kostnader ökar något snabbare än tillväxten.

Första halvåret 2019

 • Låneportföljen ökade med 88% till 472,9 mkr (251,3)
 • Ränteintäkterna ökade med 72% till 100,5 mkr (58,4)
 • Rörelsens intäkter ökade med 64% till 91,4 mkr (55,7)
 • Rörelseresultatet ökade med 31% till 17,4 mkr (13,2)
 • Periodens resultat ökade med 7% till 15,1 mkr (14,0)

Andra kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 58% till 48,0 mkr (30,3)
 • Rörelseresultatet minskade med 9% till 9,9 mkr (10,9)
 • Periodens resultat minskade med 11% till 8,6 mkr (9,6)

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2019

 • I juni emitterade bolaget en obligation. Den totala obligationsramen är EUR 100 m, varav EUR 40 m har utnyttjats.
 • Bolagsstämman har utsett Andrea Gisle Joosen till ny styrelseledamot
 • Bolaget har gjort en nyemission på 20 000 stamaktier riktad till Andrea Gisle Joosen

Vd Emil Sunvisson kommenterar kvartalet

–Qred växer fortsatt snabbt och utmanar bankerna inom finansiering riktat mot de allra minsta företagen. Vi vet att de allra flesta småföretagarna vill ha en enkel och smidig finansiering utan krångel. Med digitala processer har vi nu blivit störst i Norden inom företagslån upp till en miljon kronor, och vi växer snabbt i Nederländerna, säger Emil Sunvisson.

Mer information: Delårsrapport Jan-Jun 2019

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download