Delårsrapport Q4: Intäkterna ökar med 66%

27/2/2020
Qred fortsätter växa under lönsamhet. Under 2019 ökade ränteintäkterna med 66% jämfört med 2018 samtidigt som rörelsemarginalen var 17% för helåret. Den starka tillväxten drivs av fortsatt internationell expansion tillsammans med intensifierade satsningar på produktutveckling och maskininlärning.

Januari – december 2019

2019 har inneburit ett år av fortsatt kraftig tillväxt för Qred med ränteintäkter som ökade med 66% jämfört med 2018. Tillväxten sker både i  etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Stora investeringar görs i förbättringar i Qreds produkterbjudande, vilket resulterat i ökade kostnader. Värden för föregående år anges inom parentes.

 • Låneportföljen ökade med 76% till 588,5 mkr (333,5)
 • Ränteintäkterna ökade med 66% till 226 mkr (136)
 • Rörelsens intäkter ökade med 47% till 192,3 mkr (130,6)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 31,7 mkr (30,9)
 • Periodens resultat ökade med 7% till 28,0 mkr (26,2)

Fjärde kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 33% till 53,5 mkr (40,4)
 • Rörelseresultatet minskade med 35% till 7,9 mkr (12,2)
 • Periodens resultat minskade med 10% till 8,2 mkr (9,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Lanseringen av Qred Factoring innebär start av fakturaköp som en ny verksamhetsgren. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Qred Factoring AB som nyttjar en digital plattform.
 • Qred AB har inlämnat ansökan om tillstånd för betalningsinstitut till Finansinspektionen.
 • Bolagsstämman den 4e december beslutade att Bolagets firma ska ändras från Qred AB (publ) till Qred Holding AB (publ). Det verksamhetsdrivande dotterbolaget Qred Företagslån AB har i samband med detta ändrat firma till Qred AB, vilket bättre reflekterar verksamheten och är mer internationellt gångbart.
 • Qred har under det fjärde kvartalet börjat förmedla lån till andra långivare mot en   provisionsbaserad ersättning vilket medför provisionsintäkter respektive provisionskostnader.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Delårsrapport samt presentation

Läs Qreds delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019 här: https://wp.qred.com/se/wp-content/uploads/2020/02/qred-ab-publ-delrsrapport-q4-2019-1.pdf

Bolaget kommer att hålla en kort presentation fredagen den 28e februari kl 13 med efterföljande frågestund. Presentationsmaterialet finns att läsa här.

Video: Delta via videosamtal

Telefon: ‪+46 8 505 450 85‬ PIN: 462 283 023#‬


Author

Christian Billing
Marketing
Qred Bank AB
+46 70 763 39 46
christian.billing@qred.com

Download