My Qred

Vi har just nu problem med våra telefoner. Vänligen skicka ett mail till support@qred.se eller chatta med oss här på hemsidan. Vi beklagar detta och arbetar på en lösning.

My Qred

Just nu upplever vi tekniska problem med vårt telefonsystem, vi ber om ursäkt för besväret. Har du ett brådskande ärende vänligen maila oss på support@qred.se eller använd chatten!

My Qred

Vår tjänst kommer att vara under underhåll 15 dec mellan 05-06.30. Detta kan påverka ansökningsprocessen.

Delårsrapport Q4: Intäkterna ökar med 66%

27/2/2020
Qred fortsätter växa under lönsamhet. Under 2019 ökade ränteintäkterna med 66% jämfört med 2018 samtidigt som rörelsemarginalen var 17% för helåret. Den starka tillväxten drivs av fortsatt internationell expansion tillsammans med intensifierade satsningar på produktutveckling och maskininlärning.

Januari – december 2019

2019 har inneburit ett år av fortsatt kraftig tillväxt för Qred med ränteintäkter som ökade med 66% jämfört med 2018. Tillväxten sker både i  etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Stora investeringar görs i förbättringar i Qreds produkterbjudande, vilket resulterat i ökade kostnader. Värden för föregående år anges inom parentes.

 • Låneportföljen ökade med 76% till 588,5 mkr (333,5)
 • Ränteintäkterna ökade med 66% till 226 mkr (136)
 • Rörelsens intäkter ökade med 47% till 192,3 mkr (130,6)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 31,7 mkr (30,9)
 • Periodens resultat ökade med 7% till 28,0 mkr (26,2)

Fjärde kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 33% till 53,5 mkr (40,4)
 • Rörelseresultatet minskade med 35% till 7,9 mkr (12,2)
 • Periodens resultat minskade med 10% till 8,2 mkr (9,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Lanseringen av Qred Factoring innebär start av fakturaköp som en ny verksamhetsgren. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Qred Factoring AB som nyttjar en digital plattform.
 • Qred AB har inlämnat ansökan om tillstånd för betalningsinstitut till Finansinspektionen.
 • Bolagsstämman den 4e december beslutade att Bolagets firma ska ändras från Qred AB (publ) till Qred Holding AB (publ). Det verksamhetsdrivande dotterbolaget Qred Företagslån AB har i samband med detta ändrat firma till Qred AB, vilket bättre reflekterar verksamheten och är mer internationellt gångbart.
 • Qred har under det fjärde kvartalet börjat förmedla lån till andra långivare mot en   provisionsbaserad ersättning vilket medför provisionsintäkter respektive provisionskostnader.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Delårsrapport samt presentation

Läs Qreds delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019 här: https://wp.qred.com/se/wp-content/uploads/2020/02/qred-ab-publ-delrsrapport-q4-2019-1.pdf

Bolaget kommer att hålla en kort presentation fredagen den 28e februari kl 13 med efterföljande frågestund. Presentationsmaterialet finns att läsa här.

Video: Delta via videosamtal

Telefon: ‪+46 8 505 450 85‬ PIN: 462 283 023#‬


Author

Christian Billing
Marketing Manager Sweden
Qred AB
christian.billing@qred.com

Download

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil