Delårsrapport Q4: Intäkterna ökar med 66%

27/2/2020
Qred fortsätter växa under lönsamhet. Under 2019 ökade ränteintäkterna med 66% jämfört med 2018 samtidigt som rörelsemarginalen var 17% för helåret. Den starka tillväxten drivs av fortsatt internationell expansion tillsammans med intensifierade satsningar på produktutveckling och maskininlärning.

Januari – december 2019

2019 har inneburit ett år av fortsatt kraftig tillväxt för Qred med ränteintäkter som ökade med 66% jämfört med 2018. Tillväxten sker både i  etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Stora investeringar görs i förbättringar i Qreds produkterbjudande, vilket resulterat i ökade kostnader. Värden för föregående år anges inom parentes.

 • Låneportföljen ökade med 76% till 588,5 mkr (333,5)
 • Ränteintäkterna ökade med 66% till 226 mkr (136)
 • Rörelsens intäkter ökade med 47% till 192,3 mkr (130,6)
 • Rörelseresultatet ökade med 2% till 31,7 mkr (30,9)
 • Periodens resultat ökade med 7% till 28,0 mkr (26,2)

Fjärde kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 33% till 53,5 mkr (40,4)
 • Rörelseresultatet minskade med 35% till 7,9 mkr (12,2)
 • Periodens resultat minskade med 10% till 8,2 mkr (9,1)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Lanseringen av Qred Factoring innebär start av fakturaköp som en ny verksamhetsgren. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Qred Factoring AB som nyttjar en digital plattform.
 • Qred AB har inlämnat ansökan om tillstånd för betalningsinstitut till Finansinspektionen.
 • Bolagsstämman den 4e december beslutade att Bolagets firma ska ändras från Qred AB (publ) till Qred Holding AB (publ). Det verksamhetsdrivande dotterbolaget Qred Företagslån AB har i samband med detta ändrat firma till Qred AB, vilket bättre reflekterar verksamheten och är mer internationellt gångbart.
 • Qred har under det fjärde kvartalet börjat förmedla lån till andra långivare mot en   provisionsbaserad ersättning vilket medför provisionsintäkter respektive provisionskostnader.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter delårsperiodens utgång.

Delårsrapport samt presentation

Läs Qreds delårsrapport för det fjärde kvartalet 2019 här: https://wp.qred.com/se/wp-content/uploads/2020/02/qred-ab-publ-delrsrapport-q4-2019-1.pdf

Bolaget kommer att hålla en kort presentation fredagen den 28e februari kl 13 med efterföljande frågestund. Presentationsmaterialet finns att läsa här.

Video: Delta via videosamtal

Telefon: ‪+46 8 505 450 85‬ PIN: 462 283 023#‬


Author

Christian Billing
Marketing Manager Sweden
Qred AB
christian.billing@qred.com

Boilerplate

Founded in 2015 by entrepreneurs for entrepreneurs, Qred is now Sweden’s fastest growing fintech company according to Financial Times. Qred is the market leader in the Nordic region and has Sweden’s most satisfied customers according to Trustpilot. With operations in Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Brazil and Belgium - Qred has helped more than 25,000 companies Qred’s fully automated, proprietary credit scoring system allows us to quickly and competitively provide business owners with the power they need to grow. Right now, Qred is creating ten jobs a day, 7 days a week.


To read more about Qred, please visit: About Qred


Qred grundades 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är Sveriges snabbast växande fintechföretag enligt Financial Times. Qred är marknadsledare i Norden och har Sverigest nöjdaste kunder enligt Trustpilot. Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Brasilien och Belgien har Qred hjälpt över 25 000 företag. Qreds helautomatiserade kreditsystem gör det enklare och snabbare för företagare att få det kapital som behövs för att kunna växa. Just nu skapas tio jobb om dagen, sju dagar i veckan med hjälp av Qred.


För att läsa mer, vänligen besök: Om QredQeld is in 2015 opgericht door ondernemers, voor ondernemers. We zijn momenteel een van Europa's snelstgroeiende fintech-bedrijven en marktleider in de Scandinavische regio. Met vestigingen in Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, Brazilië en België heeft Qeld reeds meer dan 30.000 bedrijven geholpen en 5.000 nieuwe banen gecreëerd. Ons volledig geautomatiseerde, gepatenteerde kredietsysteem stelt ons in staat om ondernemers snel en betrouwbaar de (financiële) kracht te geven die ze nodig hebben om hun bedrijf te laten groeien.

Ga voor meer informatie naar: Over QeldVuonna 2015 yrittäjiltä yrittäjille perustettu fintech-yritys Qred on nykyään yksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä Financial Timesin mukaan. Qred on pienyritysrahoituksen markkinajohtaja Pohjoismaissa ja sillä on Suomen tyytyväisimmät asiakkaat arvostelupalvelu Trustpilotin mukaan. Qred on toiminnallaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Alankomaissa, Brasiliassa ja Belgiassa auttanut jo yli 25 000 yritystä joustavalla rahoituksella. Qred tarjoaa automatisoidun luottojärjestelmän avulla yrityksille yksinkertaisesti ja nopeasti pääomaa liiketoiminnan kehittämiseen. Tällä hetkellä Qredin rahoitus auttaa luomaan 10 uutta työpaikkaa viikon jokaisena päivänä.

Lue lisää: Qredistä


Navigation

Navigation

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil