Delårsrapport Q3: Qred ökar utlåningen med 95%

28/11/2019
Fortsatt stark tillväxt har präglat de första tre kvartalen. Qred växer i både etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Gruppens kostnader ökar med tillväxten. Ränteintäkterna och låneportföljen fortsätter att öka, medan rörelsens intäkter och resultat belastas av högre räntekostnader.

Delårsperioden januari – september 2019

Fortsatt stark tillväxt har präglat de första tre kvartalen. Qred växer i både etablerade marknader som Sverige och Finland såväl som i nyare marknader som Danmark och Nederländerna. Gruppens kostnader ökar med tillväxten. Ränteintäkterna och låneportföljen fortsätter att öka, medan rörelsens intäkter och resultat belastas av högre räntekostnader.

- Qred fortsätter att vara ett av de snabbast växande fintechbolagen i Norden. Qreds syfte är att hjälpa små företag med enkel och smidig finansiering och nu intensifierar vi arbetet genom att lansera nya produkter och öppna verksamhet i nya marknader, säger vd Emil Sunvisson.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes.

 • Låneportföljen ökade med 95% till 568,7 mkr (292,1)
 • Ränteintäkterna ökade med 70% till 161,5 mkr (94,8)
 • Rörelsens intäkter ökade med 54% till 138,8 mkr (90,2)
 • Rörelseresultatet ökade med 27% till 23,7 mkr (18,7)
 • Periodens resultat ökade med 16% till 19,8 mkr (17,1)

Tredje kvartalet 2019

 • Rörelsens intäkter ökade med 37% till 47,4 mkr (34,6)
 • Rörelseresultatet ökade med 16% till 6,4 mkr (5,5)
 • Periodens resultat ökade med 54% till 4,8 mkr (3,1)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

 • Qred har ingått ett joint venture tillsammans med Webrock Ventures AB och Atlant Fonder AB för att erbjuda företagslån i Brasilien, där Qred bidrar med tekniska system och expertis.

Väsentliga händelser under delårsperioden

 • I juni emitterade bolaget en obligation. Den totala obligationsramen är EUR 100 m, varav EUR 40 m har utnyttjats.
 • Bolagsstämman har utsett Andrea Gisle Joosen till ny styrelseledamot.
 • Bolaget har gjort en nyemission på 20 000 stamaktier riktad till Andrea Gisle Joosen.

Väsentliga händelser efter delårsperioden

 • Qred har lanserat fakturaköp. Verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Qred Factoring AB som nyttjar en digital plattform.
 • Qred har inlämnat ansökan om tillstånd för betalningsinstitut till Finansinspektionen.

Delårsrapport samt presentation

Läs Qreds delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 här.

Bolaget kommer att hålla en kort presentation torsdagen den 28e november kl 13 med efterföljande frågestund. Presentationsmaterialet finns att läsa här.

Video: meet.google.com/rek-gjkf-van

Telefon: ‪+46 8 505 454 37 PIN: ‪844 039 322#

Author

Christian Billing
Marketing
Qred Bank AB
+46 70 763 39 46
christian.billing@qred.com

Download