Delårsrapport Q1: Provisionsintäkterna ökade med 171 %

14/5/2021

Januari - mars 2021

Qred har under kvartalet fortsatt att växa och befäster sin ställning som marknadsledare i Norden och Nederländerna/Belgien. Qreds automatiserade, smarta och enkla produkter som förenklar finansieringen för småföretag är mycket uppskattade i kundsegmentet, och Qred kan stoltsera med Sveriges nöjdaste kunder med ett betyg på i snitt 4,8 på Trustpilot.

Provisionsintäkterna ökade med 171% som ett resultat av att allt fler lån förmedlas. Antalet aktiva kunder ökade med över 3 000 och uppgick till 10 408 (7 387). Rensat för extraordinära intäkter i Q1 2020 så ökade intäkterna med 40% till 80,1 mkr (57,4).

Stora resurser läggs på att utveckla nya tjänster. Qred kommer att lansera ett unikt kreditkort skräddarsytt för småföretagare. Kortet kommer med en rad efterfrågade funktioner som automatiserad bokföring, beviljad kredit i realtid och förbättrade möjlighet att kontrollera företagets utgifter.

Värden för samma period föregående år anges inom parentes (samma period föregående år inkluderar extraordinära intäkter på 18,0 mkr och kostnader på  32,6 mkr).

  • Rörelsens intäkter ökade med 6,1% till 80,1 mkr (75,4)
  • Provisionsintäkterna ökade med 171,5% till 44,6 mkr (16,4)
  • Ränteintäkterna minskade med 25,9% till 43,8 mkr (59,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 mkr (-19,1)
  • Periodens resultat uppgick till -1,4 mkr (-13,2)

Väsentliga händelser januari - mars 2021

  • Qred tecknar partneravtal med bland andra mötesplatsen Ehandel och Foodora.
  • Qred inleder ett skriftligt förfarande avseende avnotering av sitt seniora säkerställda obligationslån för att efterleva Finansinspektionen nya vägledning.
  • Qred säljer obligationer till ett nominellt värde av EUR 3.0m.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

  • Qred slutför avnotering av obligationslån från NASDAQ.
  • Qred meddelar avsikt att lansera nytt kreditkort med innovativa funktioner riktat mot småföretag.

Läs rapporten i sin helhet här: Rapport Q1 eller i presentationsform här: Presentation Q1

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download