Breakit: Svenska fintech-bolaget Qred i miljardaffär – “Vi ska 5-dubbla omsättningen”

13/9/2021

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download