BreakIt: Fanny Collas ville fortsätta att leva sin dröm – fick hjälp av Qred

7/9/2020

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download