Avanza Placera: Qred Holding AB (publ) beslutar att genomföra en riktad nyemission till ett värde av SEK 40,000,000, villkorat aktieägarnas godkännande

24/8/2020

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download