Ändrat datum för Qred Holding AB (publ) årsstämma 2020

27/5/2020

Qred har tidigare enligt kallelse meddelat att årsstämman 2020 skulle hållas torsdagen den 28 maj 2020. På grund av tekniska problem vid utskicket av tidigare kallelse har styrelsen beslutat om att flytta årsstämman till tisdagen den 30 juni 2020, klockan 09:00. Stämman kommer att hållas i Qreds lokaler på Tulegatan 15 i Stockholm.

Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som denna datumändring kan medföra. Ny kallelse kommer att publiceras inom kort.

Author

Andrea Romander
Head of Communications & Sustainability
Qred Bank AB
+46 730 926 607
andrea.romander@qred.com

Download