Vem kontrollerar verksamheten?

Qred AB är ett betalningsinstitut som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Qred Factoring AB är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Vår verksamhet granskas regelbundet av en auktoriserad revisor.