Vem kontrollerar verksamheten?

Qred Bank AB är en bank med tillstånd att bedriva bankrörelse och står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Vår verksamhet granskas regelbundet av en auktoriserad revisor.