Varför använder man factoring?

Factoring används för att förbättra företags likviditet och hantera kassaflödesutmaningar genom att ge snabb tillgång till pengar bundna i utestående fakturor. Företagen kan då betala leverantörer i tid, täcka löpande kostnader och investera i tillväxt.

En fördel med factoring är att det eliminerar väntetiden på kundbetalningar. Istället för veckor eller månader väntan får företag en stor del av fakturabeloppet inom 24 till 48 timmar, vilket ger snabb likviditet.

Factoring minskar även risken för obetalda fakturor och förluster på grund av kundsvårigheter. Factoringbolaget hanterar inkassohanteringen och tar på sig detta ansvar.