Vad innebär fakturabelåning?

Fakturabelåning, även kallat fakturafinansiering eller factoring, är ett användbart verktyg för företag som behöver förbättra sin likviditet och få snabb tillgång till kapital.

Fakturabelåning innebär med andra ord att du som företagare tar ett lån baserat på dina kundfakturor som fungerar som säkerhet för lånet.

Långivaren använder fakturorna som underlag för lånet. Normalt sett kan du låna upp till en viss procent av fakturabeloppet, vanligtvis runt 70–80 %. Återstående belopp betalas ut när dina kunder betalar fakturan.

Viktigt att notera är att fakturorna fortfarande är i ditt ägande och ingår i din balansräkning, och långivaren tar inte över risken för att kunderna inte betalar sina fakturor.