Vilken typ av konto kan jag anmäla som uttagskonto?

Uttagskontot måste vara ett av dina konton i en annan bank och innehålla clearing- och kontonummer. Du kan inte ange bankgiro, plusgiro eller konton i utländska banker som uttagskonto.